Klart för europeisk plattform mot svartarbete

Publicerad 2 feb 2016, 15:47

EU-parlamentet har nu antagit ett förslag om en europeisk plattform för att motverka svartarbete. Plattformen ska ge EU-ländernas arbetsmarknadsmyndigheter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer bättre möjligheter att samarbeta mot den svarta, så kallade odeklarerade, ekonomin som uppgår till 18 procent av unionens BNP.

– Plattformens syfte är att genom förbättrat samarbete öka EU-ländernas kapacitet till att ta itu med problemen med svartarbete. Dess uppgift blir att förebygga, upptäcka och bekämpa odeklarerat arbete, samt att främja omvandlingen till deklarerat arbete, säger den ungerske EU-parlamentarikern Georgi Pirinski, enligt EU-parlamentets nyhetstjänst.

Georgi Pirinski tillhör socialdemokratiska gruppen och har lett parlamentets arbete med förslaget.

”Odeklarerat arbete” innebär generellt allt betalt arbete som är lagligt, men som inte deklareras till ansvariga myndigheter. Den nya europeiska plattformen är tänkt att ta fram praktiska, effektiva och gränsöverskridande åtgärder mot svartarbete, samt ett säkert informationsutbytessystem mellan EU-länderna.

Plattformen ska dock inte inkräkta på de enskilda ländernas egna regelverk, enligt texten, som i övrigt noterar att dagens regler skiljer sig mycket åt mellan EU-länderna.

Beslutet som parlamentet fattat måste godkännas av EU-ländernas representanter i ministerrådet.