Logga in

Cocktail-effekten – farligare än man trott

Publicerad
21 okt 2015, 10:04

Vi är alla exponerade för en mix av kemikalier som kan interagera med kroppens eget hormonsystem. Barns och fosters exponering för cocktaileffekten ger senare i livet problem med inlärning, beteende och störningar i fortplantningsförmågan. Det visar ett nytt forskningsprojekt – EDC-Mixrisk. Professorerna Carl-Gustaf Bornehag och Åke Bergman med flera skriver om den hälsofarliga cocktaileffekten i VVS-Forums Tema Innemiljö som kommer ut nu på fredag.

Hormonstörande ämnen finns i vanliga konsumtionsvaror, byggnadsmaterial, leksaker, smink och möbler och kan interagera med människors och djurs naturliga hormonsystem, med en lång rad hälsoeffekter som följd, exempelvis cancer, beteendestörningar, fetma och astma.

Forskarnas slutsatser är att det finns starka skäl till oro när det gäller exponering för hormonstörande kemikalier tidigt i livet och att hälsoriskerna sannolikt är underskattade. Det finns dessutom ett stort behov av bättre system för att riskvärdera den här typen av kemikalier.

Tillsatta kemikalier är ofta inte fast bundna till materialet utan läcker konstant till den omgivande miljön, ett läckage som ofta pågår under produktens hela livslängd. I dag finns omfattande epidemiologiska data som stödjer att exponering under tidigt liv (till exempel under graviditet) kan associeras till hälsoeffekter senare i livet. Ett exempel är bisfenol A som hittats i dricksvatten i relinade tappvattenrör, som VVS-Forum avslöjade 2013.

Det övergripande syftet med EDC-Mixrisk är att ta fram ny kunskap för att möta samhällets behov av förbättrad riskvärdering av hormonstörande ämnen, inte minst när det gäller exponering för blandningar av sådana kemikalier.

Forskarna menar att exponering för EDC-blandningar tidigt i livet orsakar biologiska förändringar som ger ökad känslighet för att utveckla sjukdomar senare i livet. Projektet har tre hälsodomäner i fokus:

  1. Problem med ämnesomsättningen och tillväxt.
  2. Inlärningssvårigheter och beteendestörningar.
  3. Problem med könsutvecklingen och i förlängningen reproduktionen.

EDC-Mixrisk är ett EU-projekt inom Horizon 2020 med start i maj 2015. Projektet syftar till att öka kunskapen om hälsorisker kopplade till exponering för hormonstörande kemikalier tidigt i livet. Det bygger på ett fyraårigt samarbete mellan sex svenska universitet inom Swetox (Svenskt center för toxikologiska vetenskaper) tillsammans med partner i fem europeiska länder och USA.