Logga in

”Bättre matchning krävs mellan bristjobb och jobbsökande”

Publicerad
25 maj 2015, 17:35

– Det är anmärkningsvärt att matchningen är så dålig. Det krävs systematik och kanske branschvis validering, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i dag på ett presseminarium i regeringskansliet Rosenbad, Stockholm.

Det var tre faktorer som återkom när Ylva Johansson presenterade läget på den svenska arbetsmarknaden på dagens pressträff: vakanserna, matchningen och utbildningsnivån.

Hon konstaterade att 80 000 fler är sysselsatta i dag jämfört med för ett år sedan. Men att arbetslösheten fortfarande är ett stort samhällsproblem.

Arbetsmarknadsministern pekade också på att många av de nyanlända har utbildning och erfarenhet från områden där det behövs arbetskraft som exempelvis VVS-montörer. Regeringen har därför fört samtal med VVS Företagen och andra parter på arbetsmarknaden om så kallade snabbspår. Bland annat ser man över om det inte kan gå fortare att validera nyanländas kunskaper.

– Ett förslag är branschvis validering. En VVS-montör från Syrien behöver kanske inte kunna svenska så bra, det kan funka lika bra med engelska.

På en direkt fråga från VVS-Forum hur den akuta bristen på VVS-montörer ska lösas, svarade Ylva Johansson:

– Man ska utbilda VVS-montörer, men vi har också problem med att få ut alla på lärlingsplatser, svarade Ylva Johansson.

– Vi har en hel del VVS-montörer som kommer hit från Syrien och andra länder. Här måste vi snabbt se till att de får sitt svenska branschcertifikat och kan börja arbeta. Tyvärr går det bara att ta certifikat på ett fåtal ställen i landet, vilket är ytterligare ett hinder. Är du utbildad VVS-montör ska du utan problem kunna ta ett branschcertifikat och börja jobba i Sverige.

– Att arbeta med kompetensförsörjning är en ny del av svensk arbetsmarknadspolitik, tillade hon.

Av 1 400 nyanlända med kompetens inom byggsektorn, som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, har 650 personer kompetens i byggsektorns bristyrken, däribland VVS-montörer.

Samtidigt som den svenska ekonomin växer och jobben blir fler har arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Utrikesfödda kvinnor är den grupp som ökat sin sysselsättningsgrad mest.

– Men det är från en låg nivå, påpekade arbetsmarknadsministern. Det går också bättre för ungdomar, men fortfarande har ungdomar utan gymnasiekompetens stora problem.

Regeringens mål att ha lägst arbetslöshet inom EU om fem år, kommer bli svårt att nå, tror Ylva Johansson.

– Det är tufft, mycket tufft, konstaterade hon.