Logga in

Polska byggjobbare ökar kraftigt

Publicerad
10 apr 2018, 10:00

Antalet utstationerade arbetstagare ökade kraftigt inom byggbranschen i fjol. Polacker stod för den största tillväxten.

Under fjolåret registrerades 72 552 utstationerade arbetstagare i Sverige, en ökning med 52 procent jämfört med året innan.

Det visar en helårsrapport från Arbetsmiljöverket.

Av de 72 552 personerna hade majoriteten, cirka 60 procent uppdrag inom byggbranschen.

Läs mer: Kritik mot EU-beslut om lika lön för lika jobb

Det rör sig om 43 596 personer, nästan dubbelt så många som året dessförinnan.

Arbetstagare från polska företag stod för den största delen av den tillväxten, cirka 15 000 personer.

Myndigheten delar in byggbranschen i tre undergrupper. Störst är ”Specialiserad bygg – och anläggningsverksamhet”.Därefter kommer ”Byggande av hus” och ”Anläggningsarbete”.

Om man ser till samtliga utstationerade arbetstagare i alla branscher så kommer 36 procent från Polen. Det innebär en ökning med 16 000 personer eller 14 procentenheter jämfört med 2016.

Läs mer: Utrikes födda ökar snabbt i byggindustrin

De övriga länderna i topp är Lettland, Litauen, Tjeckien och Indien, som ökade med drygt 2 000 arbetstagare vardera.

Arbetsmiljöverket lyfter fram flera nya trender i sin rapport, förutom att arbetstagare inom byggbranschen har ökat markant.

Läs mer: Behovet av utländska installatörer ökar snabbt

De längre utstationeringsuppdragen har exempelvis blivit fler. Siffrorna visar även att antalet utstationerade arbetstagare ökade stadigt varje månad under hela året – sensommarmånaderna stack alltså inte ut.