Teknikinstallationsavtalet ska ge fler konkurrensfördelar

Publicerad 23 feb 2016, 14:12

AVTAL 16. Nu är yrkanden växlade för Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, ett avtal som berör 16 000 personer i installationsbranschen. Installatörsföretagen ansluter sig till det så kallade märket som den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter. I fokus ligger också en generell översyn som gör kollektivavtalet mer konkurrensfördelaktigt och fler möjligheter för unga i branschen, uppger Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

– Under lång tid har båda parterna varit överens om att det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som ska ha den kostnadsnormerande rollen. Det har varit framgångsrikt för både företag och medarbetare. Vi utgår därför ifrån att vi även i årets avtalsrörelse följer det så kallade märket, säger Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef och ansvarig för Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl hos Installatörsföretagen, i pressmeddelandet.

Installatörsföretagen menar också att det behövs en översyn av avtalets allmänna villkor för att göra företag med kollektivavtal mer konkurrenskraftiga än företag utan. Till exempel måste arbetsskyldighet vid beredskap ytterligare förtydligas och resereglerna anpassas till dagens resande.

– Med kollektivavtalet har vi möjlighet att öka attraktiviteten för branschen, både att köpa ifrån och arbeta i. I år hoppas vi därför också på att få till överenskommelser som gör det lättare för företagen att våga anställa unga och de unga att vilja stanna kvar i branschen. 2015 var det endast 500 av 1 000 elever från VVS- och fastighetsprogrammet som fick en lärlingsanställning efter gymnasiet. Det är oacceptabelt, fortsätter Anita Hagelin.

Fyra avtalsyrkanden i korthet:

  • Följa märket – att även i år låta den internationellt konkurrensutsatta industrin ha den kostnadsnormerande rollen. Installatörsföretagen menar även att eventuella reformer räknas av från löneutrymmet.
  • Förlängd provanställning för lärlingar – med nio månaders provanställning kommer företagen att våga anställa fler lärlingar.
  • Stärkt kompetensutveckling direkt efter examen för att göra det enklare för nya yrkesarbetare att komma in i ackordslag.
  • Dela på service- och entreprenadmontörer i turordningsreglerna eftersom de två yrkesgrupperna påverkas olika vid lågkonjunktur.

Läs avtalsyrkanden för Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i sin helhet här. Nuvarande Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl löper ut 31 mars.