Nytt bolag för skånska energilösningar

Publicerad 24 nov 2015, 14:46

Skånska Energi och HP-Borrningar i Klippan har bildat ett gemensamt bolag. Bolaget ska erbjuda kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter samt värmepumpservice till privat- och företagskunder.

Skånska Energi förvärvar 60 procent av aktierna i bolaget Nearby Energy Holding, som ska namnändras, med det helägda dotterbolaget Värmepumpsservice no 1 Sverige. Resterande 40 procent ägs av HP-borrningar i Klippan. Enligt avtalet förvärvar det samägda bolaget även verksamheten i Skånska Energi Värme och Kyla genom en så kallad inkråmsaffär den 30 november. Den sammanlagda verksamheten beräknas 2015 omsätta cirka 35 miljoner kronor. 

Skånska Energi har också förvärvat ett bolag med en fastighet i Helsingborg där verksamheten för värmepumpservice bedrivs samt utvecklingsverksamheten Solaris lab.

Det samägda bolaget leds av Anders Unger, tf vd och finansdirektör i Skånska Energi, och Tony Jernström, vd för HP-Borrningar i Klippan. Styrelsens ordförande är Marianne Sernevi som tillträder som vd i Skånska Energi under första kvartalet 2016. Bolaget kommer att ha drygt 20 anställda stationerade i Södra Sandby och i Helsingborg.