Extrastämma fällde ny branschförening

Publicerad 24 nov 2015, 15:39

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma på Arlanda ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Därmed bildas ingen ny förening från och med årsskiftet. 

Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna. En majoritet stödde således styrelsens förslag, men den var inte tillräckligt stor.

Voteringen i dag, den 24 november, utföll med röstsiffrorna 77–44. Det hade krävts två tredjedels majoritet för att få igenom förslaget. Beslutet innebär att Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme kvarstår som två separata föreningar. Den samverkan som redan sker sedan länge i form av gemensamma konferenser, ställningstaganden i olika sakfrågor och kring lokaler och administration kommer att fortsätta.

Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, uttryckte besvikelse efteråt och tror innerst inne ändå på någon form av omtag.

– Till syvende och sist är dock åsiktsskillnaderna ganska små. Det är min förhoppning att vi i fortsatt medlemsdialog kan hitta en bra lösning som också vinner medlemmarnas tydliga stöd, säger han i ett pressmeddelande

Oenigheten har gällt den regionala verksamhetens hantering i stadgarna inför framtiden.

– Tyvärr fann vi inte medlemmarnas fulla stöd vid denna andra omröstning vilket jag och styrelsen beklagar då vi ser behovet av en ny gemensam branschförening och en förnyelse för hela branschen. Men det gemensamma arbetet som vi gjort bland medlemmarna i de båda föreningarna har ändå varit viktigt för att öka samsynen i energibranschen och starkare möta omvärldens krav framöver.

Styrelsen för Svensk Energi kommer att ta upp en ny dialog med medlemmarna om hur dagens beslut påverkar föreningens kommande verksamhet.