Bravida får serviceuppdrag i Stockholms skolor

Publicerad 12 nov 2015, 08:25

Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, ger Bravida TSM (Bravidas avdelning för teknisk fastighetsdrift) uppdraget att utföra service av el och ventilation samt byggnadsteknisk service i ett avtal som löper i två år, med möjlig förlängning om ett plus ett år. Avtalet har ett värde på cirka 18 miljoner kronor per år.

Bravida kommer integrera sitt avhjälpningssystem i Sisabs befintliga it-system för en effektiv felanmälan som skapar snabb avhjälpning. Den digitala leveransen ökar servicen och sänker administrationsarbetet.

– Avtalet för felavhjälpande är centralt för att vardagen ska fungera för barnen och personalen i våra skolor. Sisab ser mycket positivt på att Bravida nu tagit steget och blivit en av Sisabs avtalspartner inom detta viktiga område, säger David Sundgren, upphandlingschef på Sisab.

Bravidas avtal omfattar två av tre områden: Stockholms innerstad och Västerort.

– Det här är ett viktigt uppdrag för oss där vi var totalt 14 aktörer i upphandlingen och avtalet bevisar att våra tjänster är attraktiva. Vi kommer leverera en modern avhjälpande service där vi integrerar vårt system i Sisabs, säger Hamid Bakhtiari, kundansvarig på Bravida TSM.

Det omfattande avtalet gör att Bravida nu inleder en rekryteringsfas.

– Uppdraget innebär att vi kommer ha cirka tio servicetekniker som jobbar nära Stockholms elever runt om på skolorna. Vi kommer därför rekrytera nya medarbetare både inom el och ventilation, säger Kurt Waltersson, regionchef på Bravida TSM.