Ingen LO-samordning i avtalsrörelsen

Publicerad 21 okt 2015, 14:07

LO har i dag beslutat att förbunden kommer att genomföra enskilda förbundsförhandlingar i avtalsrörelsen 2016. Det blir därmed ingen samordning av LO-förbunden kring några gemensamma avtalskrav. Både Sveriges Byggindustrier (BI) och Elektriska Installatörsorganisation (EIO) tycker att beslutet är olyckligt.

Representantskapet, LO:s högsta beslutande organ, antog beslutet utan debatt sedan en enhällig styrelse gjort detsamma, uppger nyhetsbyrån TT.

– Det är ett misslyckande. Det är dåligt av oss att vi inte lyckats med samordningen, att vi ännu inte funnit en väg framåt, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till TT.

Oenigheten mellan LO-förbunden gäller hur arbetet med att minska lönegapet mellan kvinnor och män ska bedrivas.

BI tycker att det är olyckligt att LO-samordningen inte lyckats hålla ihop.

– Vi hoppas att beskedet i dag inte leder till ökad konfliktrisk. Det vore mycket oroväckande säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd i BI, i ett pressmeddelande och tillägger:

– Byggsektorn är redan konkurrensutsatt och konkurrerar allt mer på en internationell marknad. Det råder dessutom en stor bostadsbrist i Sverige, ska byggbranschen nå de höga mål regeringen har satt om 250 000 nya bostäder på fem år behöver branschen en bättre sammanhållning och ett större ansvarstagande.

Även Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO, beklagar misslyckandet med samordningen inom LO.

– Det har varit reallöneförbättringar i väldigt många år. Vi har gjort en medlemsundersökning och det är slående hur många det är som pekar på kostnadsfrågan och att utrymmet är litet för fortsatta löneökningar, säger hon i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Elektrikerförbundet och tjänstemannafacken som EIO tecknar kollektivavtal med har i tidigare avtalsrörelse hittills när det kommit till avslut ställt sig bakom att det är industrin som bör normera. Jag utgår från att våra motparter känner sitt ansvar och kommer att ha den inställningen även fortsättningsvis.