Ingen bättring med sena betalningar

Publicerad 20 okt 2015, 10:20

98 procent av företagen ser ingen förbättring inom privat sektor. Tre företag av tio menar till och med att det har blivit sämre.

Det blev resultatet när organisationen Teknik & Designföretagen frågade sina medlemsföretag om hur de ser på långa betalningstider och hur dessa har utvecklats de senaste två åren, enligt ett pressmeddelande.

– Utvecklingen går åt helt fel håll, framför allt inom privata näringslivet. När 98 procent svarar att det inte blivit någon förbättring inom den privata sektorn så visar det att lagstiftningen inte räcker till. Nästan 30 procent av företagen som medverkar i undersökningen säger att betalningstiderna blivit längre under de två senaste åren. Det behövs både en skärpning i lagstiftningen och en kulturförändring i synen på betalningstider, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik & Designföretagen, i pressmeddelandet.

Sedan mars 2013 ska offentlig sektor betala fakturor senast 30 dagar efter att den som har en fordran lämnat krav på betalning. Samma lagstiftning gäller för privata näringslivet, om inte fordringsägaren uttryckligen godkänt en längre betalningstid.

– När lagen infördes fanns det en oro att den inte skulle vara tillräckligt skarp, eftersom det fanns en lucka för förhandlingar om 30 dagars betalningstid i näringslivet. Tyvärr har den oron besannats, säger Anders Persson.

Medlemsundersökningen visar också att bara 60 procent av betalningarna i offentlig sektor klarar gränsen på 30 dagar.

– Offentliga sektorn är bättre än privata näringslivet men självklart borde regelefterlevnaden vara bättre i offentliga sektorn. De ska vara ett föredöme när det gäller betalningstiderna, menar Anders Persson.

Undersökningen genomfördes under perioden 14–22 september 2015 och skickades ut till 585 vd:ar bland Svenska Teknik & Designföretagens medlemsföretag. Svarsfrekvensen var dock låg, knappt 27 procent.