Utredning vill slopa lex Laval

Publicerad 30 sep 2015, 11:26

Nyligen överlämnade Utstationeringskommittén sitt betänkande ”Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)” till regeringen. Utredningsförslaget som ger facken ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder fick snabbt skarp kritik från Svenskt Näringsliv som fastslår att förslaget är ”oacceptabelt”. Byggnadsarbetareförbundet å sin sida välkomnar den förbättring som slopandet av lex Laval innebär. 

Marie Granlund (S), som är ordförande i Utstationeringskommittén, skriver i dag på Dagens Nyheter Debatt om förslaget. Hon vill att lex Laval skrotas för utländska företag och arbetstagare som kommer till Sverige. Marie Granlund vill i stället att de fackliga organisationerna ges utökade möjligheter att kräva kollektivavtal, så kallade utstationeringskollektivavtal, med minimivillkor. Facken ska också ges större möjligheter att kontrollera att dessa efterlevs.

Marie Granlund skriver också på DN Debatt att Arbetsmiljöverket ska analysera och bedöma vad som är minimivillkor i de svenska kollektivavtalen. Den bedömningen ska tjäna som vägledning för utländska företag som vill vara verksamma i Sverige.

Men det var ingen enig kommitté som presenterade betänkandet. Ledamöterna från Allianspartierna reserverade sig mot huvuddelen av förslagen.

Kommittébetänkandet mötte också snabbt stark kritik från Svenskt Näringsliv:

– Kommitténs förslag skulle utgöra en allvarlig inskränkning i den fria rörligheten för tjänster. Förslaget är därför oacceptabelt. Kommitténs majoritet presenterar nu ett förslag som noggrant infriar de fackliga önskemålen, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Byggnads däremot välkomnar förslaget:

– Genom Lavaldomen har marknadskrafterna och den fria rörligheten satts före löntagarnas rätt till schyssta villkor. Våra kollektivavtal är hotade. Detta kommer jag aldrig att acceptera, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm på organisationens webbplats.

– Med detta sagt så innebär utstationeringskommitténs förslag naturligtvis en förbättring jämfört med lex Laval. Den utökade rätten att kräva kollektivavtal genom borttagande av bevisregeln är positiv och stärker löntagarnas rättigheter, menar Johan Lindholm som också tillägger att förslagen ska analyseras ytterligare och att Byggnads återkommer under remissrundan.