Logga in

Förnybart och återvunnet ökar i fjärrvärme

Publicerad
26 aug 2015, 11:32

Fjärrvärme från förnybar och återvunnen energi ökade 2014, medan fossila bränslen minskade. Det visar Svensk Fjärrvärmes årlig statistik över branschens energianvändning.
– Det är tydligt att andelen återvunnen energi ökar, vilket beror på att andelen avfall, spillvärme och rökgaskondensering ökar, säger Sonya Trad, statistikansvarig på Svensk Fjärrvärme, i ett pressmeddelande.

En del av minskningen av olja och naturgas har dock att göra med att 2014 var ett varmt år och att elpriset varit så lågt att det inte lönade sig att köra naturgaseldade kraftvärmeverk, enligt Svensk Fjärrvärme.

Det främsta bränslet är biobränsle, 41,8 procent kom från bioenergi. Det handlar främst om spill från skogen. Näst vanligast är avfall som nu svarar för 21,6 procent, vilket är en ökning med 2,5 procentenheter sedan 2013.

Spillvärme från industrier och andra verksamheter ökar. År 2014 kom 7,6 procent av energianvändningen från industriell spillvärme. Det finns ett stort antal industrisamarbeten över landet och fler tros vara på gång, visar prognoser.

Fossila bränslen inom fjärrvärmebranschen fortsätter att minska. Under 2014 användes endast 1,5 procent olja (2,2 procent 2013), 1,9 procent naturgas (3,0) och 2,3 procent stenkol (3,1) för fjärrvärmeproduktion. Utfasningen av stenkol fortsätter och detsamma gäller övriga fossila bränslen.