Logga in

Uppror mot eldningsregler

Publicerad
24 jan 2018, 09:13

Det råder stort missnöje mot Boverkets nya regler för utsläpp från vedeldning. Trots att reglerna gäller nyinstallation befarar hängivna vedspisälskare ett förbud mot gamla vedspisar.

De nya skärpta reglerna för utsläpp finns i Boverkets byggregler, BBR 25. Dessa infördes 1 juli 2017 och har en övergångsperiod till 1 juli i år. Kraven gäller vedspisar, kaminer och pannor som installeras i helt nya hus. Den som redan har sådana i byggnaden berörs inte av ändringarna.

På Boverket sajt finns en ny informationssida där myndigheten skriver: ”Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort.”

Men reaktionen är stark bland vedspiseldare. Facebookgruppen ”Vedspisupproret” har över 4 700 medlemmar som deklarerar sin misstro mot de nya reglerna.

Till tidningen Land framhåller Rasmus Norling, kulturgeograf och länsombud för byggnadsvårdsföreningen i Värmland, att kulturarvet är viktigt.

– Det ligger så nära vår själ. Jag tror att varje svensk går runt med en vedspis i sina hjärtan, och det vill vi visa i och med vårt engagemang, säger han till Land.

Som reglerna är formulerade blir det svårt att installera en begagnad vedspis om det inte går att visa att den klara kraven. Rasmus Norling menar att det är vansinnigt, av miljömässiga skäl, att inte kunna återanvändas äldre vedspisar.

Branschföreträdare för biobränsle har däremot länge hävdat, bland annat på debattplats i VVS-Forum, att äldre teknik måste bytas ut. Och att andrahandsmarknaden på något sätt begränsas så att inte miljöfarliga produkter installeras på nytt. De föreslår bland annat en åldersgräns på 25 år och en skrotningspremie.

LÄS MER: Dags att skrota gamla vedpannor

Ändringen av reglerna är ett steg mot att införa EU:s kommande ekodesignreglering. Syftet är att minska utsläppen från vedeldning som beräknas orsaka 1 000 för tidiga dödsfall i Sverige. Kraven gäller utsläpp från byggnaden men är olika formulerade för fastbränslepannor och rumsvärmare.

När det gäller rumsvärmare får utsläppen från braskaminer, kökspannor och -spisar samt insatser innehålla högst 0,12 volymprocent koloxid, CO. Dessutom ska verkningsgraden vara minst 65 procent. För pelletskaminer är motsvarande krav 0,024 volymprocent CO och minst 79 procent verkningsgrad.

Kaminer och vedspisar ska också vara CE-märkta och det ska finnas en prestandadeklaration. Den tas fram av tillverkaren och ska ge information CO-utsläpp och verkningsgrad.

LÄS MER: Dags att byta vedpanna

Installation av vedspis, braskamin eller fastbränslepanna är anmälningspliktigt. Enligt Boverket ska det vara möjligt för kommunerna att ta hänsyn till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

De nya reglerna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de har acceptabla utsläppsnivåer och av kulturhistoriska skäl, uppger Boverket.

Läs mer hos Boverket.