Logga in

Fyra svenska spillvärmeförsök

Publicerad
22 aug 2017, 07:58

Protonstrålkanoner, superdatorer och livsmedelsbutiker. Sverige deltar nu i ett EU-projekt om spillvärme, men spillvärmeåtervinning är redan stort på flera håll i landet. Här listar vi fyra exempel.

1. Öppen fjärrvärme i Stockholm: En affärsmodell skapad av energibolaget Fortum Värme, som gör det möjligt för exempelvis datorhallar och livsmedelsbutiker att sälja sin spillvärme till fjärrvärmenätet.

2. Överskottsvärme från superdatorer på KTH i Stockholm används sedan 2012 i ett internt nät som värmer flera av högskolans byggnader. På en returledning avges också kallvatten som används för processkylning på kemiinstitutionen.

Läs mer: Bravida och KTH forskar om återvinning i låga temperaturer

3. Innan det renade vattnet från Öresundsverket i Helsingborg släpps ut i Öresund överförs spillvärmen till närliggande Västhamnsverket som producerar fjärrvärme. På så sätt bidrar Öresundsverket med upp till tio procent av Helsingborgs fjärrvärmebehov.

4. Skandionkliniken i Uppsala, som behandlar extra svåråtkomlig cancer, återvinner spillvärmen från protonstrålkanonerna. Värmen används till varmvattnet i det intilliggande patienthotellet.

Läs mer: Fokus på affären när Sverige som redan är världsledande på spillvärme från industrin också vill återvinna lågtempererade värmekällor