Installationer avgörande för NNE-hus

Publicerad 25 jun 2015, 13:56

Installationerna spelar en allt större roll i nära-nollenergibyggnader (NNE). Det framkom på en konferens om NNE-byggnader i dag i Stockholm där både Boverket och Energimyndigheten betonade installationernas betydelse för att nå energimålen 2019 och 2021.

Energimyndigheten och Boverket har låtit göra studier av tre befintliga byggnader och fyra exempelhus. Studierna visar att VVS och övriga installationer har fått en allt viktigare roll för energieffektiviseringen.

– Klimatskalet vid nybyggnad är i dag så pass bra, att det är hur installationerna fungerar i praktiken som blir avgörande för energibesparingarna, sa Susan Linton på Energimyndigheten

.

När det gäller de tekniska egenskaperna noterades undertryck, kallt på vintern och varmt på sommaren, dåligt dagsljus och kondens på fönster. Positivt var bra luft, lite störande ljud och ingen kvarstående fukt i badrum.

Det är än så länge dyrare att bygga NNE-hus än konventionella byggnader. Enligt Energimyndighetens beräkning ligger blir notan för ett NNE-flerbostadshus betydligt dyrare, + 2,3 miljoner kronor. Även livscykelkostnaden (byggkostnad och driftkostnad) är högre, + 1miljon kronor.

Tidplan för NNE-husen

  • Närmast ska remissinstanserna säga sitt om Boverkets rapport om NNE-hus och förslagen på nya energikrav.
  • Därefter följer ett regeringsbeslut och en skrivelse till riksdagen i oktober.
  • Boverkets förslag till föreskrifter för NNE-byggnader går ut på remiss som ska vara inne den 15 december.
  • Efter remissjustering och EU-notifiering kan Boverket fatta beslut om föreskrifter den 15 juni 2016.
  • Föreskrifterna för NNE-byggnader träder i kraft den 1 juli 2016.