Logga in

Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

Publicerad
28 maj 2015, 08:26

Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elanvändningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen. 

I Nils Holgersson-rapporten undersöks hur kostnaderna förändras vid en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenanvändning och sopmängd med 25 procent. Resultatet visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elanvändning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en klar försämring från 2011 då motsvarande minskning av elanvändningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.

– Vår undersökning visar tydligt att elbolagens prismodeller med höga fasta elavgifter är ett hinder för ökad energieffektivisering, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna och representant för Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elanvändning. Minst lönsam är energieffektiviseringen i Falun där kostnadsminskningen är mindre än 10 procent.

Även en minskad användning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenanvändning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing. Minst lönsamt är det att spara på vattnet i Stockholm, där är kostnadsminskningen 13 procent.

Däremot visar Nils Holgerssongruppens studie att 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till en lika stor kostnadsminskning.

– Med en prismodell med låga fasta kostnader är det möjligt att skapa goda förutsättningar för minskad användning av el och vatten. Det visar vår undersökning tydligt när det gäller fjärrvärmekostnaderna, som också har stor betydelse för den totala kostnaden. Jag rekommenderar att kommuner och bolag ser över sina prismodeller och på så sätt tar ansvar för att vi tillsammans når Sveriges energi- och klimatmål, säger Rikard Silverfur i pressmeddelandet.

 

FAKTA/NILS HOLGERSSONUNDERSÖKNINGEN

  • Ett flerbostadshus på 1 000 m² ”flyttas” till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent.
  • Undersökningen omfattar följande kommuner: Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.
  • Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo.