Logga in

Fler kvinnliga chefer i byggbranschen

Publicerad
8 maj 2015, 14:37

Andelen kvinnliga chefer är högre än kvinnors andel överlag inom byggbranschen. Det visar en ny rapport om jämställdhet i ledningen hos Svenskt Näringslivs 60 000 medlemsföretag.
– Det finns i dag goda förutsättningar för kvinnor att bli chefer inom byggbranschen, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.

Svenskt Näringslivs rapport ”Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher” presenterades på ett seminarium i Riksdagen nyligen.

– Generellt har andelen kvinnor som är chefer i Svenskt Näringslivs företag ökat och ligger i dag på 36 procent – en siffra som närmar sig andelen anställda kvinnor som är 39 procent. Vi har även tittat närmare på hur ledarskapet ser ut i ett antal branscher inom traditionellt mansdominerade områden som byggbranschen och transportsektorn. Men andelen kvinnor som är chefer i de här branscherna växer och i byggbranschen är andelen redan till och med högre, säger rapportförfattaren Anna Rennéus Guthrie, jämställdhetsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Många företag i exempelvis byggbranschen har försökt att rekrytera fler kvinnor underifrån, men det är inte helt enkelt på den könsuppdelade arbetsmarknaden som vi har. Däremot har det blivit lättare att rekrytera högskoleutbildade kvinnor till tjänstemannasidan inom mansdominerade branscher, säger hon.

Rapporten pekar på att det är fler kvinnor som väljer utbildningar som teknik och tillverkning. Drygt en tredjedel, 31 procent, av dem som har examina i de här ämnena är kvinnor. Och att arbeta som kvinna och chef på ett byggföretag är attraktivt, menar Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.

– Det finns i dag goda förutsättningar för kvinnor att bli chefer inom byggbranschen, säger hon som själv basar över 200 anställda i ett byggföretag som startades av hennes pappa.

– Våra hantverkare är nästan alla män. Det är ytterst få tjejer som går byggprogrammet på gymnasiet. Men vi har lotsat in ett fåtal kvinnor som vuxna lärlingar. För att vi ska kunna rekrytera fler kvinnor som hantverkare så måste det finnas fler kvinnor på utbildningarna inom yrkesprogrammen.

– Däremot finns det gott om kvinnor som läser bygganknutna program i högskolan. Efter en kort tid kan de här kvinnorna göra karriär inom byggbranschen och bli chefer, konstaterade Carin Stoeckmann som själv är mentor i Sveriges Byggindustriers Mentor Bygg, för fler kvinnliga ledare i byggindustrin.