Logga in

På spaning efter kvinnor till VVS-branschen

Publicerad
8 mar 2019, 09:00

”Branschen behöver folk och jobbet passar lika bra för kvinnor som för män.” Det säger Charlotte Fryklund, på VVS-branschens yrkesnämnd, VVSYN, som nu drar igång en kampanj för att få in fler kvinnor i den mansdominerade VVS-branschen.

Bara 1 procent av branschens VVS-montörer är kvinnor.

”Man tror sig vara förflyttad till 60-talet”

Det vill VVSYN, som är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads, ändra på genom att öka intresset för kvinnor att söka sig till VVS-branschen.

VVSYN startar nu två projekt under samlingsnamnet ”Kvinnor till VVS”:

  • Ett lärlingsprogram för kvinnor som vill utbilda sig till VVS-montör som företagslärling.
  • Ett nätverk för kvinnor inom VVS-branschen.

”Jag är enda tjejen här på Comfort Högbergs Rör i Borås”

Charlotte Fryklund, VVSYN

– Branschen behöver folk och vi behöver öka förståelsen att den passar lika bra för kvinnor som för män. Mottagandet från företagen har varit mycket positivt och vi har nu snart 20 anmälda platser. Dessutom finns redan ett par intresserade kandidater och det innan vi ens har börjat med bredare marknadsföring och annonsering, säger Charlotte Fryklund, verksamhetschef på VVSYN.

Lärlingsprogrammet för kvinnor startar i höst och vänder sig till kvinnor som vill yrkesväxla och som är intresserade av VVS-montörsyrket.

De som kommer med i programmet är garanterade en lärlingsplats på ett företag inklusive en teoriutbildning under lärlingstiden. Efter genomförd lärlingstid och godkända teorikurser genomförs ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör.

”VVS-branschen är bättre än sitt macho-rykte”

Antalet platser är begränsade och intresserade kandidater kommer genomgå en första intervju med VVSYN innan de presenteras för företaget. Överenskommelse om anställning sker direkt mellan företaget och kandidaten.

VVSYN står för kostnaden för den teoretiska utbildningen som genomförs på INSU i Katrineholm. Utbildningen omfattar totalt 18 veckor – två veckor per tillfälle – under en period på 2,5 år.  I övrigt är det kollektivavtalets reglering kring företagslärling som gäller.

Därför är det rätt med lärlingsprogram för kvinnor

VVSYN hoppas också locka kvinnor som i dag jobbar i olika roller inom VVS-branschen att bilda nätverk.

På Facebook finns nystartade nätverket ”Kvinnor i VVS-branschen” för att ge möjlighet till att dela erfarenheter, stötta och lära av varandra och visa på goda exempel och i slutänden få fler kvinnor att vilja börja i branschen.

Som medlem i nätverket kan man ansöka om att bli mentor för en kvinnlig VVS-elev. Som mentor delar man med sig av egna erfarenheter från branschen man arbetar i med syfte att utveckla och stötta kvinnliga skolelever.