Logga in

”Det är galet att branschen består av 99 procent män”

Publicerad
21 mar 2019, 07:00

KOMPETENSBRISTEN. Omkring 10 000 personer saknas i Installationsbranschen i dag. Är det kvinnorna och nyanlända som ska rädda branschen från kompetensbristen?

Yrkeshögskolan med det lite ovanliga namnet Karlsson Climate (KC) håller till på två ställen i Skåne, dels i Eslöv där den teoretiska undervisningen sker, dels i Klippan dit den praktiska skolgången är förlagd.

”Det är tuffare i vården än i VVS-branschen”

Av totalt 13 elever som går den treåriga utbildningen “Driftingenjör inom kyla, VVS och energi” är tre kvinnor. Det är en stor andel i en bransch som generellt har 1 procent kvinnor totalt.

De tre kvinnorna på KC, Linda Wernram, 28 år, Helena Hammenskog, 30 år, bägge från Malmö och Anna Strand, 20 år, från Höör, – som vi tidigare har skrivit om – har drygt ett år kvar att plugga, innan de är färdiga driftingenjörer med mycket goda utsikter till att få jobb.

”Verkar som man måste gå över oskrivna regler för att få tag på folk”

I installatörsbranschen fattas det omkring 10 000 yrkesutbildade installatörer. Allt enligt Installatörsföretagen Kompetensrapport från 2017.

”Det är helt galet att branschen består av 99 procent män. Det måste komma in fler kvinnor i installationsbranschen.”

Bengt-Göran Karlsson, vice vd på Karlsson Climate.

I den gemytliga kulturkrogen Norrehus, inrymd i en patriciervilla i Klippans villakvarter, pratar makarna Petra Wahlström, rektor och vd för KC, och Bengt-Göran Karlsson, utbildningskonsult och vice vd på KC, om kompetensbristen i landet.

Bengt-Göran Karlsson, vice vd på Karlsson Climate.

– Det är helt galet att branschen består av 99 procent män. Det måste komma in fler kvinnor i installationsbranschen. Företagen kan vara skeptiska först mot att anställa kvinnor, men när våra utexaminerade tjejer visar vilken kompetens de har så gör företagen allt för att få ha dem kvar, säger Bengt-Göran Karlsson, som säger att han är född tekniker.

Listan över de hetaste yrkena till 2024

Hans pappa, Kurt Karlsson, var den första i Sverige som fick patent på en värmepump.

– Vi måste få ut mer förståelse och kunskap för branschens behov och vad det är som man sysslar med. Det finns ett stort missförstånd och gamla tankar om att det skulle vara tungt och smutsigt att arbeta som VVS-montör, men så är det inte i dag, betonar han.

– Tänk om vi kunde nå ut till fler i vården och få över dem till oss genom att locka med lättare lyft och högre lön, utropar han.

Petra Wahlström, vd på Karlsson Climate

Petra Wahlström tycker också att fler kvinnor skulle göra gott för branschen.

– Företagen borde kräva av sina anställda att de ändrar attityd och uppför sig ordentligt gentemot praktikanter och lärlingar.

Hon berättar att det är ganska vanligt att företag tackar nej till praktikanter och lärlingar på grund av tidsbrist.

De söker 100 VVS-montörer

– Många företag har otroligt mycket att göra, på grund av kompetensbrist. Men om de lyfter blicken och anställer en lärling så kanske företaget får den kompetens man behöver ett år senare.

För att råda bot på problemet vill Installatörsföretagen bland annat ha ett system som stimulerar yrkesväxling för vuxna och ett fungerande valideringssystem där exempelvis VVS-montörer från andra länder enklare kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen.– 95 procent av våra medlemsföretag upplever att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera rätt
kompetens. Vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas.
Konsekvensen blir att företag tackar nej till jobb, säger Amanda Rafter Ekenman, expert på kompetensförsörjning
på Installatörsföretagen.

De brinner för installatörsyrket
Hon menar att det behövs mer kompetens till installationsbranschen, dessutom krävs olika typer av kompetenser för att klara utmaningarna.
– Det måste bli lättare att yrkesväxla till vår bransch. Och vi behöver göra branschen mer attraktiv för en bredare målgrupp. I vår bransch kan man göra nytta för samhället samtidigt som man tjänar rätt bra och det är lätt att få jobb, om man har rätt kompetens – detta måste vi tillsammans blir bättre på att visa upp, säger Amanda Rafter Ekenman.

Installationsjätten Bravida har ungefär samma låga andel kvinnor som genomsnittet i landet. Av företagets 2 000 VVS-montörer är 1,2 procent kvinnor, det vill säga 24 kvinnor.

Ingegerd Engquist, koncern HR-chef på Bravida.– Bravida är en spegelbild av samhället, med få kvinnor på utbildningarna och få att rekrytera. Vi vill ha in så många
kvinnor det går och det är ett långsiktigt arbete, säger Ingegerd Engquist,koncern HR-chef på Bravida.
Bravida täcker in samtliga discipliner, och kan erbjuda många olika serviceinstallationer och projekt.
– Vi har många exempel på personer som kommit in som lärlingar och som i dag har ledande positioner i bolaget, säger hon.

”VVS-branschen är bättre än sitt macho-rykte”
Ingegerd Engquist pekar på att Bravida har en utökad satsning inom sin Bravidaskola, inom bland annat e-learning och ledarskap under 2019 eftersom det ”lokala goda ledarskapet är avgörande”.
– Arbetskraftsbrist inom många områden är det största problemet vid rekrytering. Lösningen är att utbilda fler, ta in fler lärlingar. Profilera branschen, arbeta dedikerat med rekrytering med underentreprenörer och bemanningsföretag. Och att tidigt profilera yrkesutbildningar/yrkena i skolor för att höja yrkesstatusen, anser Ingegerd Engquist.

FAKTA/KOMPETENSBRISTEN

  • Installationsbranschen sysselsätter omkring 50 000 personer.
  • Det saknas i dag omkring 10 000 yrkesutbildade installatörer i Sverige.
  • 1 procent av landets VVS-montörer är kvinnor.
  • Cirka 7 000 anställda i branschen kommer att gå i pension under perioden 2017–2025.
  • Det årliga inflödet av arbetskraft beräknas till 1 700 personer per år, om inga förändringar sker i utbildningssystemet eller på arbetsmarknaden.

Källa: “Utan installatörer stannar samhällsbygget”, Installatörsföretagen, 2017.