Logga in

Karta visar potential för solenergi

Publicerad
10 sep 2015, 10:15

En ny, uppdaterad solkarta ska göra det enklare för Stockholms fastighetsägare att installera solceller och solfångare på taken. Med den interaktiva kartan kan fastighetsägare bedöma om de ska installera solceller eller solfångare. 

Nu kan man klicka på en specifik byggnad för att se potentialen för solel och solvärme, uträknat från schabloner. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Storleken på installationerna går att ändra.

Färgskalan visar infallande solenergi i kWh/m2 och år. Hög solinstrålning visas med röd färg och ger då bättre förutsättningar för solenergi än tak med lägre instrålning som visas med blå färg.

Stockholms höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi, menar Stockholms stad.

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år, baserad på statistik från SMHI år 1999-2009. Den angivna takytan kan variera något mot den verkliga ytan.