Logga in

Byggmaterial stor del av bostäders klimatpåverkan

Publicerad
3 mar 2015, 13:26

Byggprocessen och byggmaterialet står för en allt större andel av våra bostäders utsläpp av växthusgaser. De har numera lika stor klimatpåverkan som uppvärmningen under bostadens livslängd, visar en ny rapport som Sveriges Radio Klotet refererar.

Bostäder är en viktig källa till växthusgasutsläpp, ofta genom uppvärmning med fossila bränslen. Men nu kan det vara dags att börja fokusera mer på utsläpp från själva byggprocessen.

Det framgår av en livcykelanalys gjord av bland annat Tove Malmqvist, docent och forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

– Det vi kunde se i studien är att ungefär hälften av klimatpåverkan över husets livscykel kan kopplas till användningsfasen, medan produktion av byggmaterial och byggprocessen för att uppföra huset står för den andra hälften, säger Tove Malmqvist till Klotet.

Enligt Klotet kommer ett nu nybyggt flerbostadshus efter 50 år att ha påverkat klimatet lika mycket genom uppvärmningen, som genom utsläpp kopplade till produktionen och transporten av byggmaterialet och av själva byggandet.

Tove Malmqvist och hennes kolleger bygger sina slutsatser på en livscykelanalys av passivhus i Hökarängen i Stockholm. Tidigare har man räknat med att omkring 15–20 procent av klimatbelastningen kommer från byggandet.

Nu har det börjat jämna ut sig eftersom husen har blivit allt energisnålare och använder allt mindre andel fossilt bränsle till uppvärmningen. Samtidigt som utsläppen från byggprocessen inte alls minskar på samma sätt.

Tove Malmqvist menar att det är dags att se hur man kan minska utsläppen kopplade till nybyggande i betong, och även att det kan vara värdefullt att renovera och bevara tidigare byggda områden som till exempel miljonprogrammen.