Logga in

Energieffektiv bostad viktigast

Publicerad
9 feb 2015, 11:12

Att huset är energieffektivt är viktigare än både ytan och utsikten. Drygt 40 procent vill dessutom kunna producera sin egen energi. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av byggföretaget NCC.

En majoritet av svenska folket vill att hemmet ska vara energisnålt. Enligt undersökningen, vill drygt 40 procent också kunna producera sin egen energi.

– Resultatet är ett trendbrott och förändrar den vanliga uppfattningen att svensken bara styrs av pris och läge vid sitt val av bostad. Vi och resten av branschen behöver skynda på vårt arbete med att få fram riktigt energieffektiva och miljöanpassade hus i vår standardproduktion är, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, i en pressrelease.

När folk fick frågan om vilka tjänster de helst vill ha i ett nytt hem rankas självförsörjning av energi med till exempel solceller och solfångare högt. Det är betydligt viktigare än att bostaden ligger nära vatten eller har tillgång till gym. En majoritet vill att bostaden ska vara energieffektiv. Det är mycket viktigare än vacker utsikt och stor bostadsyta.

De flesta vill också att hemmet ska vara miljöanpassat även på andra sätt, exempelvis fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen, inte riskera att drabbas av fuktskador samt ligga nära natur och kollektivtrafik. En majoritet av de tillfrågade, fler än 70 procent, tror också att hållbarhetskraven på bostäder kommer att skärpas.

Snart, den 1 mars, väntas Boverket skärpa kraven på energianvändning i nybyggda hus. Övergången till att samtliga nybyggda hus ska vara nära-nollenergihus sker år 2019 för nybyggda offentliga byggnader och 2021 för alla nybyggda fastigheter samt äldre hus som genomgår en större renovering.

– Det här innebär en stor omställning för oss i bygg- och fastighetsbranschen. Senast om sex år ska vårt standardsortement av hus vara lika energieffektivt som dagens spjutspetsprojekt. Och undersökningen visar nu att svenskarna vill bo i energisnåla och miljöanpassade hem, säger Christina Lindbäck.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1066 svenskar runt om i landet.

Nyligen skrev VVS-Forum om en annan undersökning, som Sifo gjort på uppdrag av HSB, att nio av tio anser att det är viktigt att det görs investeringar så att befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan. Sju av tio vill att energin till deras bostäder kommer från förnybara energikällor.

Läs mer i artikeln här nedan.