Logga in

Lindab-chef blir professor i Danmark

Publicerad
8 jan 2014, 08:52

Göran Hultmark, utvecklingschef på Lindab i Farum, utnämns av Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) vid Aalborg Universitet Köpenhamn till adjungerad professor i ventilation.

Göran Hultmark är utbildad civilingenjör vid Lunds tekniska högskola. Hans forskningsarbete har lett till 16 patent och 20 vetenskapliga rapporter. I dag arbetar han som utvecklingschef hos Lindab i Farum utanför Köpenhamn.

Under åren har Göran Hultmark utvecklat flera energibesparande innovationer. Ett exempel är Sunclay-projektet från 1979, där solenergi för första gången lagrades från sommar till vinter genom att värma jorden med vätska i rörledningar. 1982 utvecklade han första generationen HT-solfångare som sedan blev installerad i mer än hälften av alla stora solvärmeanläggningar i Europa.

1998 resulterade ett forskningsprojekt i den första kylbaffel som inducerar rumsluft från undersidan, för att sedan spridas ut i rummet. Ett senare exempel är Lindabs VAV-system Pascal.

I samband med utnämningen håller Göran Hultmark en föreläsning 16 januari på Aalborg Universitet Köpenhamn.