Logga in

Tomma platser på installationsutbildningar

Publicerad
19 apr 2018, 10:35
| Uppdaterad
10 jun 2021

Många gymnasieutbildningar inom VVS och el har svårt att fylla sina platser. Det är en trend som håller i sig, visar årets preliminära antagningssiffror.

Söktrycket på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram är ännu lägre i år än förra året.

Hela 51 procent av platserna är fortfarande lediga, visar den preliminära statistiken för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Intresset för el- och energiprogrammet är något högre, med endast 36 procent lediga platser.

Fler har alltså valt att söka till el- och energiprogrammet i år, jämfört med förra året då programmet hade 42 procent tomma platser i april.

Lina Hultquist, Sveriges Elevkårer

– Vi har märkt att intresset för yrkesprogrammen minskat sedan högskolebehörigheten togs bort 2011. Nyligen meddelade Alliansen att den kommer att rösta emot förslaget om att återinföra behörigheten 2019, vilket vi tycker är väldigt dåligt, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

Svårigheten att fylla platserna på framförallt VVS- och fastighetsprogrammet kan delvis också bero på informationsproblem.

Läs mer: VVS-montörer får plugga vidare

Kursplanerna har förbättrats på senare tid, men detta når inte fram till de sökande eleverna, menar Lina Hultqvist.

På många skolor får samtliga som söker till VVS- och fastighets- eller el- och energiprogrammen plats. Det kan leda till problem med attityden till yrkesprogrammen.

– Elever och föräldrar kan tro att de här programmen bara är till för lågpresterande elever. Men så är det ju inte. Det krävs både teori och praktik för att ta klara utbildningen, så det här är en stämpel som måste arbetas bort, säger Lina Hultqvist.

Läs mer: VVS-montör – ett framtidsyrke

Många skolor har tomma platser på höstens utbildningar. Men det finns undantag.

14 gymnasier i Stockholmsregionen har sökande på reservlista till el- och energiprogrammen. I Malmö har en skola reservlista för el- och energiprogrammet, Universitetsholmens gymnasium.

Endast ett VVS- och fastighetsprogram har sökande på kö – Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

– Vissa skolor har både yrkesprogram och teoretiska program och det lockar ofta fler elever. Skolorna har också olika rykte, vilket kan påverka valet, säger Lina Hultqvist.

Antagningssiffrorna är ännu så länge preliminära och kan komma att ändras något i sommar.

Den 27 juni ska antagningen vara helt klar.

Stockholm

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Antal antagna: 115
 • Lediga platser: 225
 • 66 % lediga/tomma

El- och energiprogrammet

 • Antal antagna: 829
 • Lediga platser: 397
 • 32 % lediga/tomma

Göteborg

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Antal antagna: 68
 • Lediga platser: 42
 • 38 % lediga/tomma

El- och energiprogrammet

 • Antal antagna: 334
 • Lediga platser: 188
 • 36 % lediga/tomma

Malmö

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Antal antagna: 41
 • Lediga platser: 41
 • 50 % lediga/tomma

El- och energiprogrammet

 • Antal antagna: 131
 • Lediga platser: 87
 • 40 % lediga/tomma

Genomsnitt storstäderna:

VVS- och fastighetsprogrammet:

 • 51 % lediga platser

El- och energiprogrammet:

 • 36 % lediga platser