Caverion vann i Arbetsdomstolen

Publicerad 12 dec 2013, 13:08

En anställd i arbetsledande ställning hos Caverion i Borlänge avskedades med omedelbar verkan förra hösten efter att ha tillgripit rostfritt skrot från en kund och fraktat hem det under arbetstid i en av företagets bilar. Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) motsatte sig avskedandet och drev ärendet till Arbetsdomstolen (AD). I går kom avgörandet från AD som betecknar montörens handlande som ”helt oförsvarligt” och därmed gav Caverion rätt.

– Även om domen var väntad är vi naturligtvis lättade att AD helt gick på vår linje. Vi är mycket förvånade över att Byggnads valde att driva ärendet till AD. Det är fullständigt oacceptabelt att en arbetstagare, i detta fall dessutom arbetsledare, stjäl från företagets kund, säger Anita Hagelin, chefsjurist vid VVS Företagens förhandlingsavdelning, och den som företrätt Caverion vid förhandlingen i AD.

Den 45-årige montören var en av Caverions montörer som arbetade på Stora Ensos pappersbruk Kvarnsveden i Borlänge. Där vikarierade han som arbetsledare när den ordinarie var frånvarande.

Montören avskedades med omedelbar verkan i oktober förra året. Orsaken var att han någon månad innan hade tillgripit flera pallar med rostfritt skrot från pappersbruket och fraktat hem det under arbetstid i en av Caverions lastbilar. När montören konfronterades med misstankarna om tillgreppet erkände han och skrotet återlämnades till Kvarnsveden.

Trots erkännandet och att skrotet lämnades tillbaka menade Caverion att tillgreppet hotade kundrelationen med Stora Enso och att montören uppvisat synnerligen dåligt omdöme samt att man tappat allt förtroende för honom. Dessutom hade Caverions filialchef, ett par månader innan det aktuella tillgreppet, informerat sin personal på plats på Kvarnsveden att det under en tid försvunnit skrot från pappersbruket. Han påminde då sin personal att det inte var tillåtet att ta med sig skrot från bruket och att sälja det vidare.

Byggnads å sin sida menade att det handlade om en mindre mängd skrot till ett ringa värde och att montören uppfattat det som att det var tillåtet att ta hem skrot efter att ha frågat personal på pappersbruket. Eftersom skrotet lämnades tillbaka hävdade Byggnads att varken Stora Enso eller Caverion drabbats av någon skada.

AD går emot Byggnads och ger Caverion rätt. I domskälen hänvisar man till tidigare rättspraxis och påminner om att tillgreppsbrott som riktas mot arbetsgivare eller begås på arbetsplatsen ”utgör allvarliga förseelser varigenom den anställde på ett väsentligt sätt åsidosätter sina skyldigheter”. AD understryker i det aktuella fallet att montören ”olovligen tillgripit egendom som tillhörde Stora Enso /…/ i syfte att själv behålla den”. AD tillägger att ”med hänsyn montörens ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter hos bolaget framstår hans handlande som helt oförsvarligt”.

Byggnads ska nu ersätta Caverion och VVS Företagen för rättegångskostnader med 200 000 kronor plus ränta.