Byggnads och Elektrikerna kräver regeringen på pengar

Publicerad 4 jun 2013, 15:54

Byggnads och Elektrikerna har lämnat en faktura på tre miljoner kronor till regeringen. Fakturan gäller den kompensation som fackförbunden anser sig ha rätt till efter att ILO underkänt Lavallagen.

I går, 3 juni, besökte ett 50-tal byggnadsarbetare och elektriker regeringskansliet för att tillsammans med fackrepresentanter överlämna en faktura till regeringen, skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

Fakturan var på tre miljoner kronor och hade specifikationen:
”Återbetalning till Byggnads och Elektrikerna på grund av felaktig dom i Lavalmålet, enligt rekommendationer från FN-organet ILO.”

Det var i februari som FN:s arbetsmarknadsorgan ILO underkände den lagstiftning som Sverige antog efter EU-domstolens Lavaldom. ILO anser att lagstiftningen strider mot internationella konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt.

Men fackförbunden anser inte att regeringen gjort mycket för att följa rekommendationerna från ILO. FN-organets expertgrupp har fått ett brev. Men det är inte tillräckligt, menar förbunden.

– Vi vill på detta sätt sätta fokus på Lavalfrågan. Det har varit tyst från regeringen sedan FN-organisationen ILO uppmanade regeringen att riva upp Lavallagen. Syftet med det här är att lyfta upp Lavalfrågan på bordet igen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, till Byggnadsarbetaren.

Byggnads och Elektrikerna har också lämnat ett öppet brev till riksdagen. I detta sammanfattar förbunden historien bakom Lavallagen med motgångarna i EG- och Arbetsdomstolen. Motgångarna ledde till att förbunden fick betala drygt tre miljoner kronor i skadestånd.

Förbunden menar nu att regeringen ska ta till sig kritiken från ILO och kompensera de två organisationerna. Dessutom uppmanar de riksdagen att skrota Lavallagen eftersom den inte passar svensk arbetsmarknad.

Slutligen vill förbunden att deras kritiker ber deras medlemmar och medlemmarnas utländska arbetskamrater om ursäkt.