Effektiva pannor och värmepumpar sparar ett helt Sverige

Publicerad 26 mar 2013, 13:48

Nu blir värmepumpar och pannor energieffektivare, tystare och renare. Från år 2030 sparar de nya kraven 860 TWh per år i EU – mer än all energi Sverige nu använder under ett år, menar Energimyndigheten.

Nu finns ekodesignkrav på pannor som drivs av olja, gas eller el. Värmepumpar ska också bli effektivare. Ekodesignkraven innebär att produkter som inte håller måttet inte får tillverkas och finns redan på 16 produktgrupper, bland annat pumpar och fläktar.

– Pannor är den produkt som kommer att spara mest energi av alla dem som fått lagkrav om ekodesign och energimärkning. Lagen ger en besparing för EU som motsvarar mer än Sveriges årliga energianvändning, säger Carlos Lopes som är Energimyndighetens representant i EU-förhandlingarna, i ett pressmeddelande.

Pannor och värmepumpar får också energimärkning så att det blir lättare för konsumenten att välja en energieffektiv produkt och som inte bullrar så mycket. För första gången energimärks även system som förutom en panna kan innehålla solpanel. Dessa extra effektiva system gynnas av den nya energimärkningen.

– Med energimärkningen kan konsumenten göra en bättre lönsamhetskalkyl mellan olika lösningar och föra en kvalificerad dialog med återförsäljare och installatör, säger Carlos Lopes.

Kraven på energieffektivitet träder i kraft om drygt två år, alltså år 2015 och skärps ytterligare två år senare. Kraven på minskade buller- och kväveutsläpp träder i kraft om två respektive fem år. De nya lagkraven gäller alla pannor och värmepumpar till vattenburna uppvärmningssystem, upp till 400 kW. Även pannor som producerar varmvatten ingår.

– Det här beslutet är oerhört viktigt då det gynnar konsumenten och står för 12 procent av hela EU:s energieffektiviseringsmål, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på resurseffektiva produkter.

Rekommenderade artiklar

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Ekobyggmässan växer

Intresset för den kommande Ekobyggmässan på Kistamässan i Stockholm är stort och arrangörerna Sweden Green Build Council (SGBC), utökar därför hallytan med 50 procent. – Vi kommer att fylla mässhallen väl, säger Karin Moberg, projektledare för Ekobyggmässan, i ett pressmeddelande. 

Ny energimärkning gynnar solvärme

Första steget mot hållbara städer

Dags att byta vedpanna

Svårt förbjuda oljepannor i Sverige

”Att elda biomassa är ett nollsummespel”

Så blir den nya energimärkningen för pannor

EU:s miljömärkning kan skrotas

Läckta dokument från EU-kommissionen visar att EU:s frivilliga miljömärke, ”EU-blomman”, kan vara på väg att tas bort. Det uppger nättidningen ENDS, som bevakar miljö- och energifrågor i EU.