Logga in

14 regeringsförslag som berör byggbranschen

Publicerad
19 sep 2012, 11:00

Företag ska få snabbare betalt och miljarder till energiforskning. Det är några axplock ur de propositioner som regeringen lägger till riksdagen under hösten och som berör byggbranschen, visar VVS-Forums genomgång.

Inte mindre än 90 propositioner kommer alliansregeringen att presentera för Sveriges riksdag under perioden 18 september till och med 14 januari 2013.

VVS-Forum har gått igenom samtliga regeringsförslag och gjort ett branschanpassat urval med 14 propositioner som det kan vara läge för branschen att bevaka. I morgon läggs budgetpropositionen som till stora delar redan presenterats.

Angivet datum eller månad visar när propositionen senast ska lämnas till riksdagen:

• Budgetpropositionen för 2013, 20 september.

• Program för energieffektivisering och vissa andra frågor, 25 september.

• Utsläppshandel och geologisk lagring av koldioxid, 10 oktober.

• Forsknings- och innovationspropositionen, 16 oktober.

• Genomförande av industriutsläppsdirektivet, 17 oktober.

• Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem, 19 oktober.

• Fastighetstaxering av kraftvärmeverk 2013–2018, 23 oktober.

• Certifiering av installatörer i enlighet med förnybarhetsdirektivet, 6 november.

• Snabbare betalning i näringslivet, november.

• Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor, december.

• Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter, december.

• Genomförande av blåkortsdirektivet (för högkvalificerad arbetskraft), december.

• Lärlingsanställning, december.

• Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser, januari 2013.