Logga in

Första reliningföretaget i VVS-Fabrikanternas Råd

Publicerad
28 maj 2012, 15:27

Kojapo AB och Sacpro AB valdes in som nya medlemmar i VVS-Fabrikanternas Råd under fullmäktigemötet den 24 maj. Sacpro är rådets första medlem som tillhör reliningbranschen.

Sacpro i Falun levererar verktyg och material för rörinfodring. Företaget, som inte har entreprenadverksamhet, är också en av tre materialleverantörer som är medlemmar i Brif, Branschföreningen relining i fastigheter.

Kojapo i Skogås söder om Stockholm levererar produkter till större byggbolag, energibolag och VA-anläggningar. I utbudet ingår bland annat rörkopplingssystem för gas- och vattenledningar.

VVS-Fabrikanternas Råd består nu av 68 medlemsföretag verksamma inom VVS- och VA-industrin.