Evertherms system för återvinning av värme i spillvatten ska spara energi. Illustration: Evertherm

Nu kommer alternativen till IMD

Publicerad: 01 december 2020 Text: Eva-Maria Fasth

Lösningar på hur fastighetsägare ska kunna undvika det nya IMD-kravet kommer nu från olika håll. Nyligen presenterade energieffektiviseringsföretaget Ecoclime sitt koncept.

Byggnader med undermålig energiprestanda kommer från och med 1 juli 2021 omfattas av krav på individuell mätning (IMD) av varmvattnets och värmens energianvändning.

Artikel om IMD-kraven från november 2019: Här finns de nya jobben

Men kravet går att undvika om ägarna genomför åtgärder som leder till sänkt primärenergianvändning med förbättrad energiprestanda till följd.

Det är Ecoclimes dotterbolag Evertherm som i praktiken står för energikonceptet som ska leda till sänkt användning av primärenergi både vid ombyggnadsprojekt och nyproduktion av flerbostadshus.

Energiexperten Roland Jonsson svarar: Ska jag rekommendera avloppsvärmeväxlare?

Förutom att driftnetto förbättras ska konceptet också leda till ett ökat fastighetsvärde.

Lennart Olofsson, vd på Ecoclime/Evertherm

– En installation av Evertherm SEW innebär att mer än 90 procent av värmen från avloppsvatten återvinns och recirkuleras i fastigheten. Efter luftvärmeåtervinning är det den mest effektiva åtgärden en fastighetsägare kan göra för att förbättra energiprestandan i en äldre byggn, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime/Evertherm och tillägger:

– I Sverige kan den här åtgärden i äldre fastigheter spara 4 terawattimmar energi årligen. För att producera motsvarande energimängd med solceller krävs investeringar i storleksordningen 40 miljarder kronor,

Flerbostadshus i landets tio största kommuner som omfattas av IMD-kraven

 1 Malmö  18%
 2 Västerås  18%
 3 Helsingborg  13%
 4 Stockholm  12%
 5 Örebro  10%
 6 Jönköping  7%
 7 Göteborg  6%
 8 Linköping  6%
 9 Norrköping 6%
 10 Uppsala  2%

 

Källa: Boverket

Fotnot: Uppgifterna avser andelen energideklarerade flerbostadshus med en energiprestanda på över 200 kWh/kvadratmeter i landets tio största kommuner. Alla flerbostadshus är dock inte energideklarerade och siffrorna är därför inte representativa för hela byggnadsbeståndet.

Fler nyheter

6 heta värmepumptrender

22 jan 2021 | 99 procent kan väl knappast ha fel? Här kommer sex tunga argument för att de tillfrågade installatörerna och återförsäljarna har rätt när de tror p...