Logga in

5 skäl för städer att skaffa markvärme

Publicerad
24 jan 2019, 09:43

En studie från Chalmers visar att svenska städer som installerat markvärme kan minska halkolyckorna dramatiskt. Men det finns fler positiva effekter.

Just nu är det glashalt på många gator och trottoarer runt om i landet.

Rörande snöhjälp

Bara i Stockholm har närmare 2 000 klagomål kommit in på utebliven eller dålig halkbekämpning hittills i år. 

Närmare 18 000 personer fick specialistvård för fall i samband med is eller snö under 2017, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Då är inte patienter i primärvården inkluderade, så det verkliga talet är högre. 

Det finns enligt forskare fem skäl till att skaffa markvärme: 

1. Minska halkolyckorna. 

2. Minska antalet patienter i akutsjukvården. 

3. Energieffektivt (spillenergi och fjärrvärmereturer). 

4. Minska behovet av sandning och saltning. 

5. Minska smuts och slask i butiker. 

Judo på jobbet ger färre fallolyckor

Enligt en rapport från Chalmers Industriteknik är andelen halkolyckor på grund av is och snö 67–100 procent lägre på uppvärmda gågator, jämfört med ouppvärmda ytor. Resultatet bygger på statistik från Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Umeå.  

– Vi ser en viss ökning av markvärme varje år. Man lägger ofta markvärme i samband med att man ändå ska lägga om ytan. Det är ganska dyrt att riva upp marken, bara för att installera markvärme, säger Fredrik Svensson, marknadschef på LK Systems. 

Företaget har utvecklat ett behovsstyrt lågtemperatursystem av slingor med markvärmerör som är anslutna till en markvärmefördelare, där man utnyttjar spillvärme från olika processer samt fjärrvärmereturer. 

Innovationspris till kontrollenhet för markvärme

– Uppvärmda ytor minskar behovet av sandning och saltning och leder till mindre slask i butikerna. Dessutom kan uppvärmda ytor underlätta framkomligheten för äldre under vintern, säger Fredrik Svensson och tillägger: 

– Genom att ansluta markvärme till fjärrvärmenätets returledning kan fjärrvärmebolag sänka returtemperaturen, vilket bidrar till en effektivare värmeproduktion och värmedistribution.  

– Samhällsekonomiskt är det smart att utnyttja fjärrvärmereturen till markvärme samt att göra installationen i samband med andra mark- och ledningsarbeten när detta är möjligt, säger Leif Waldemarsson, VVS-konsult på Ramböll. 

Läs rapporten ”Skadereducerande effekt av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk” här.