Logga in

Dokumenten visar hur prestigebyggen bommar energikraven

Publicerad
22 nov 2018, 09:00

ENERGILÄCKAGET Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilområden, med hög status i energi- och miljöfrågor. Men flera hus klarar inte energikraven, enligt VVS-Forums granskning av energideklarationerna.

Den första juli 2012 klubbade Stockholms stads exploateringsnämnd igenom det dittills tuffaste energikravet för flerbostadshus, 55 kWh/m2 och år.

Energikravet gäller för den del av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som kallas Norra 2, med hus byggda från 2012 och framåt.

Allt ser mycket bra ut när det gäller energianvändningen i Norra Djurgårdsstaden, om man utgår från Stockholms stads hållbarhetsredovisning för 2017.

Läs mer: ”Särkrav hämmar konkurrensen”

Enligt rapporten ligger energianvändningen i Norra 2 till och med 40 procent lägre än gällande BBR-krav.

Men det stämmer inte överens med de uppgifter som finns i energideklarationerna.

Enligt energideklarationerna överskrider många av husen i Norra 2 energikravet på 55 kWh/m2. Här är dokumentet som visar husen som bommar energikraven.

Huset på Husarviksgatan 16, byggt 2015, har en energianvändning på 75 kWh/m2 och år. Bobergsgatan 55–65 och Husarvikstorget 4–8 byggdes 2016 och använder 65 kWh/m2.

Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen

Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF), är inte förvånad över att så få nyproducerade bostäder klarar energikraven.

– Vi har ju väldigt dålig tillsyn av byggreglerna. Vem bryr sig om en regel som ingen följer upp? säger hon.

Problemet med detta sätt att ställa energikrav är, enligt Lotta Bångens, att det inte styr mot energisnåla byggnader utan mot ett lågt primärenergital.

Läs mer: Skarp kritik mot nya energireglerna

Ett visst uppvärmningssystem och val av energikälla gör att du kan bygga ett sämre isolerat hus och ändå klara kraven.

– Nuvarande energikrav är helt tokiga. Man kan bygga ett dåligt hus, men ändå klara energikraven genom att värma upp huset med en värmepump. Det beror på att elen som driver värmepumpen räknas upp med faktorn 1,6 trots att värmepumpen kanske ger upp till fyra gånger så mycket energi, säger Lotta Bångens.

Kan man säga att energikraven är ett spel för galleriet?

– Ja, det kan man säga. Det vi har gjort i Sverige är att översätta tidigare krav till de så kallade primärenergitalen, utan att skärpa kraven. Att kalla det för införande av nära noll-energikrav är löjeväckande.

Energieffektivisering av bostäder har diskuterats i decennier. Men hur energismart blev det?

– Förr kom tyskar och österrikare till Sverige för att titta på goda exempel när det gäller energismarta byggnader. Nu är det tvärtom, vi får åka till Tyskland och Österrike för att lära oss, säger Lotta Bångens.

Jasenka Hot, WSP

Jasenka Hot, gruppchef för energisystem hos WSP som granskar Norra Djurgårdsstadens hus på uppdrag av Stockholms stad, menar att det finns förmildrande omständigheter som förklarar skillnaderna i beräknad och deklarerad energianvändning.

När projekteringen för Norra 2 gjordes kunde fastigheterna tillgodoräkna sig all egenproducerad energi, från exempelvis solceller, för att nå 55 kWh/m2.

Sedan dess har de lokala särkraven för Norra Djurgårdsstaden ändrats, så att ingen egenproducerad energi får tillgodoräknas.

– All producerad energi i Norra 2 kan inte nyttjas i fastigheten. Därför kan inte den uppmätta energianvändningen i energideklarationerna direkt jämföras med den beräknade, säger Jasenka Hot och tillägger:

– Injustering pågår fortfarande, det har bara gått ett år, så energianvändningen kommer att bli betydligt lägre.