Instalcos vd Per Sjöstrand. Foto: Instalco

Instalco säljer förlustdrabbat bolag

Publicerad: 05 mars 2018 Text: Klas Sörbo

Instalco säljer ett bolag som förvärvades 2014 och som gått med förlust de senaste åren.

Instalcos styrelse har utvärderat olika strategiska alternativ för Göteborgsföretaget Expertkyl efter förluståren.

– Expertkyls lönsamhet har tyvärr inte motsvarat våra förväntningar, och i kombination med att dess kylverksamhet haft få överlappningsområden med våra övriga bolag i affärsområde Väst har vi beslutat att avyttra verksamheten, säger Intalcos vd Per Sjöstrand i ett pressmeddelande.

Läs mer: Instalco gör stort Stockholmsförvärv

Expertkyl omsatte cirka 100 miljoner kronor under 2017, uppger Instalco. Året innan var kylföretagets omsättning 146 miljoner och samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 6,6 miljoner kronor.

– Sedan starten av Instalco har vi gjort ett 40-tal förvärv som framgångsrikt integrerats i gruppen, och där den absoluta majoriteten av bolag i dag har lönsamhet klart över branschsnittet. Beslutet att avyttra Expertkyl kommer stödja Instalcos långsiktiga resa med fokus på lönsam tillväxt, säger Per Sjöstrand.

I samband med avyttringen sker en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka 36,7 miljoner kronor. Nedskrivningen kommer att belasta första kvartalets resultat och redovisas som en jämförelsestörande post.

Läs mer: Instalco förvärvar Expertkyl i Göteborg

Instalco säljer 100 procent av aktierna i Expertkyl i dag den 5 mars.

Fler nyheter

6 heta värmepumptrender

22 jan 2021 | 99 procent kan väl knappast ha fel? Här kommer sex tunga argument för att de tillfrågade installatörerna och återförsäljarna har rätt när de tror p...