Logga in

Därför lämnar störste medlemmen kylkedjan Tesab

Publicerad
27 feb 2018, 07:08

Tesabs störste medlem Edekyl & Värme går ur kylkedjan efter elva år. Bolagets vd Robert Björk förklarar vad som ligger bakom.

– Edekyl och Tesab är överens om att det är lämpligt att vi går skilda vägar. Det finns ingen konflikt mellan oss, framhåller Edekyl & Värmes vd Robert Björk.

Företaget gick in i kedjan 2007 och fanns då bara i Örebro.

– Vi har hela tiden haft en tillväxtstrategi och det har Tesab varit införstådd med. Vi har vuxit kraftigt sedan dess. I dag är vi avsevärt större än övriga bolag i kedjan och finns på sju orter, förklarar Robert Björk.

Läs mer: Edekyl & Värme etablerar sig i Uppsala

Sedan inträdet i Tesab har Edekyl & Värme ökat sin omsättning med 750 procent genom organisk växt och förvärv.

– Numera har vi själva alla de funktioner som Tesab erbjuder och är därför mogna för att lämna. Vi har vuxit ur Tesab och blivit som en katt bland hermelinerna, konstaterar Robert Björk.

Han liknar Tesab vid ett huvudkontor för medlemsbolagen. Tesab erbjuder medlemmarna gemensamma funktioner för inköp, affärsutveckling och HR samt riksavtal med vissa kunder.

– Vi har i dag ett eget huvudkontor som vi upplever har de funktioner som Tesab kan erbjuda, säger Robert Björk.

Edekyl kvarstår formellt som medlem till den 31 oktober.

– Under den tiden kommer vi att ta fram ett nytt varumärke. Vi kommer att förhandla fram egna avtal med leverantörer samt jobba stenhårt med nyrekrytering av nya medarbetare för att klara den ökade efterfrågan.

Läs mer: Örebroinstallatör startar utbildningsföretag

Edekyl har i dagarna fått en egen inköps- och projektstödsansvarig i Linda Jonsson, som bland annat ska jobba med att teckna nya leverantörsavtal. HR-chefen Viktoria Andersson tillträdde redan i höstas.

För Tesab innebär Edekyls utträde att det uppstår flera vita fläckar på kartan där kedjan inte längre är representerad.

– Det ger dem möjlighet att rekrytera nya medlemsföretag där. Tesab är kanonbra för företag som verkar lokalt och behöver ett bra nätverk, säger Robert Björk.

Läs mer: NR Kyl ny Tesab-medlem

Historik/Edekyl & Värme

1973
Startar som Edekyl av Owe Edetun och Jan Erik Karlsson.

2005
Tas över av Bröderna Robert och Richard Björk och företaget byter namn till det nuvarande.

2007
Köper Örebrokollegan Förenade Kyl av Tesab och blir samtidigt medlem i kedjan.

2009
Förvärvar inkråmet i Stockholmsföretaget Veson Kylteknik.

2011
Startar styr- och reglerverksamhet genom Edestyr & Energi samt öppnar filial i Västerås.

2013
Förvärvar Kyl-Bengtsson i Motala och går samman med Westmannakyl i Västerås.

2014
Breddar med ventilationsverksamhet genom att ta över Indoor Energys filialer i Linköping och Norrköping.

2016
Startar företaget Nature Skills som ska vidareutbilda yrkesverksamma installatörer.

2017
Etablerar sig i Uppsala genom att köpa företaget Kylmedia i Uppland.