Logga in

Koncern inom el och VVS i konkurs: ”Kostnadsbesparingar har gjorts på alla plan”

Publicerad
17 nov 2023, 10:35
| Uppdaterad
20 nov 2023

De snabbväxande systerföretagen omsatte tillsammans över 90 miljoner kronor med 60 anställda förra året. Efter förlustresultat för båda förra året har de nu gått i konkurs.

Malmöföretagen Jafab El och Jafab VVS försattes i konkurs den 13 november vid Malmö tingsrätt. Bolagen ingår i Lylikoncernen. Vid konkursen hade de tillsammans ett 20-tal anställda, uppger konkursförvaltaren Ulf Yxklinten på MAQS Advokatbyrå i Malmö.

Läs också:
Malmöbolaget försatt i konkurs – 45 anställda uppsagda

Rörfirma i Malmö:
60-årigt familjeföretag i konkurs

2022 omsatte Jafab El cirka 59 miljoner kronor med 31 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 940 000 kronor. Jafab VVS omsatte samma år 33 miljoner med 30 anställda och redovisade en förlust efter finansnetto på 1,5 miljoner kronor. Jafabs Els omsättning hade ökat med 60 procent och Jafab VVS med 83 procent.

I förvaltningsberättelsen i årsredovisningarna för 2022 finns ett avsnitt med rubriken ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer kopplat till fortsatt drift” som är identiskt för bolagen:

”Under 2023 har bolaget blivit kraftigt påverkad av den negativa utveckling som hela bygg- och entreprenadbranschen upplevt. Detta har gjort att bolagets likviditet är ansträngd. Bolagets ägare har tillsvidare stöttat bolaget med finansiering och samtidigt har kostnadsbesparingar gjorts på alla plan i bolagets verksamhet. Det går dock inte att utesluta att marknaden försämras ytterligare vilket skulle kunna leda till försvagad likviditet. Detta sammantaget kan innebära att det eventuellt kan finnas en betydande osäkerhetsfaktor kopplat till bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

Läs också:
Skånsk VVS-installatör i konkurs efter kalkylmissar

Kontrollbalansräkning upprättades för båda bolagen den 30 juni i år.