Logga in

Stänger butik för att överleva

Publicerad
3 aug 2018, 10:46

En VVS-installatör med 13 anställda och två butiker är under rekonstruktion och tvingas banta verksamheten.

Värmecenter VVS & Kyla i Karlskoga ansökte den 5 juli om rekonstruktion och ställde samma dag in betalningarna. Bolaget driver IVT-center i Karlskoga och Örebro. 

En ansträngd likviditet skapar ekonomiska svårigheter för den fortsatta verksamheten, uppger bolaget.

”För att komma till rätta med situationen krävs en nystart av verksamheten där kostnadsbesparande åtgärder kan genomföras för att möjliggöra en lönsam framtid”, skriver Värmecenter i sin ansökan om rekonstruktion. 

Läs mer: De tar över 15 från konkursdrabbade Rör & Värme

Bland annat planerar Värmecenter att stänga en av de båda butikerna. Det skulle enligt bolaget ge en årlig besparing på 1 miljon kronor. 

Lokalerna används både som butik och kontor och är öppna varje dag. Det är onödigt mycket för verksamheten och har lett till stora kostnader, uppger bolaget.

Dessutom kommer Karlskogakontoret att stängas den 1 september i år. Det kommer förmodligen att innebära kostnadsbesparingar på 300 000 kronor per år. 

Tillsammans med andra åtgärder beräknar Värmecenter att spara 1,8–2 miljoner kronor per år. 

En administrativ tjänst har sagts upp, men förhoppningen är att övriga anställda ska kunna behålla jobben.

Läs mer: ”Det fick bägaren att rinna över”

Värmecenter har leverantörsskulder på totalt cirka 3,8 miljoner kronor. Störst är skulden till Ahlsell på drygt 1 miljon kronor, följt av Relax Rör & Värme, Sveborr i Karlskoga och Bosch Thermoteknik som bolaget vardera är skyldiga drygt 500 000 kronor.

Värmecenter VVS & Kyla startades 2011 genom en sammanslagning av värmepumpverksamheten i bolaget Excitus och företaget Olsson & Hallgren Rör. 

Läs mer: Värmländsk gasellvinnare knoppar av värmepumpar

2016 inledde Värmecenter en stor satsning på entreprenadverksamhet. Det medförde stora kostnader som inverkade negativt på resultatet och försämrade likviditeten. 

Bolaget omsatte samma år cirka 24 miljoner kronor. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 2,2 miljoner kronor.

2017 fick Värmecenter en entreprenad värd 11 miljoner kronor som var planerad att starta i början av året. Projektstarten försenades dock till maj samma år. 

Bolaget hade anställt flera medarbetare för att genomföra entreprenaden och de stod utan arbete med betalning under den uppskjutna tiden. De nyanställda slutade senare och bolaget var tvungen att hyra in personal samt använda redan anställda i projektet. Det resulterade i stora lönekostnader och bolaget gick med stora underskott under det första kvartalet 2017. 

Enligt Värmecenter har verksamheten varit lönsam sedan projektet startade. Däremot har likviditeten varit ansträngd och bolaget har behövt använda sin checkkredit mycket. Det har lett till höga räntekostnader. 

Urban Hjelm på Walthon Advokater i Stockholm har utsetts till rekonstruktör. Rekonstruktionen beräknas pågå 3–6 månader.