Utseende och stil styr hemrenoveringar 2015

Publicerad: 26 november 2014
Svenska hushåll vill helst renovera köket och badrummet om de får önska fritt. Det menar Prognoscentret som i en ny undersökning låtit 500 svenskar svara på vilka som är de troligaste och mest önskvärda renoveringsåtgärderna i bostaden.

Under 2014 visar försäljningsstatistik en tydlig uppgång i marknaden för framför allt badrums- och köksrenoveringar. Resultaten från Prognoscentrets senaste undersökning visar också att badrum och kök också är de renoveringar som flest hushåll ser som framtida önskerenoveringar.

Jämfört med tidigare mätningar anger en större andel köket som sin önskerenovering. Det är framför allt den ”renoveringsstarka” medelåldersgruppen, mellan 36 och 45 år, som föredrar en renovering av köket.

Enligt Prognoscentret har nytt värmesystem och nya fönster låg prioritet, trots den pågående mediala diskussionen om miljö och energibesparing. För många är onekligen utseende och status i hemmet fortfarande viktigare än energianvändningen.

Låg ränta, stabila bostadspriser och en sjunkande arbetslöshet under 2015 bör ge hushållen en positiv framtidstro. Därför kommer fler att satsa på renoveringar i hemmet men en utmaning för branschen är bankernas restriktivare hållning till lån. Branschaktörerna måste i stället arbeta mer med olika finansiella lösningar, till exempel delbetalningar, menar Prognoscentret.

Resultatet är en del i Prognoscentrets studie ”Byggmonitorn”, där 500 personer mellan 25 och 80 år varje kvartal får svara på frågor om bland annat egna bostadsrenoveringar och märkeskännedom av produkter inom byggbranschen. 

Fler nyheter