Logga in

Var det mätarbytet som förstörde värmepumpens kretskort?

Publicerad
26 mar 2024, 06:56

Husägarens värmepump började krångla efter att nätbolaget bytt elmätare. Han tog saken till Arn där nätbolaget inte alls höll med. ”Nollplinten uppvisar inga spår av överspänning” slår bolagets elsäkerhetsexpert fast. Vem fick rätt i nämnden?

Ett par dagar före midsommar 2022 bytte elnätsbolaget elmätare vid en fastighet norr om Säffle. Strax därefter började husägarens värmepump och annan elektronik att krångla. Det ledde bland annat till att han fick ersätta ett skadat kretskort i värmepumpen.

”Jag har tidigare inte fått några kommentarer från fackmän om att anläggningen har brister.”

husägare

Mer till Arn:
Värmepumpens utedel placerades felaktigt i en källare

Läs också:
Det här klagar privatkunderna mest på

Husägaren misstänkte att skadan hängde ihop med mätarbytet och gjorde en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

”Jag har tidigare inte fått några kommentarer från fackmän om att anläggningen har brister.” skriver husägaren i sin anmälan. 

Elreparatören som gjorde mätningar i värmeanläggningen i samband med bytet av styrelektronik hade inga anmärkningar. Varken husägaren eller någon elektriker har rört installationen i elskåpet – i synnerhet inte nollans kopplingsplint.

Därför menar husägaren att något gick fel vid elmätarbytet. Troligen har nätföretagets personal inte säkerställt att nollan varit korrekt ansluten.

Elnätsbolagets elsäkerhetsexpert menar dock att den delbara nollplinten inte orsakat skadorna, i varje fall inte i samband med mätarbytet. Nollplinten uppvisar inga spår av överspänning.

Om orsaken till skadorna hade varit överspänning till följd av defekter vid den delbara nollplinten skulle spår av exempelvis ljusbåge ha synts.

Elsäkerhetsexperten bedömer att det är mer sannolikt att skadan uppkommit på grund av brister i elanläggningen, exempelvis i fastighetens gruppcentral eller undercentral. Därför finns det inte något orsakssamband mellan elmätarbytet och skadan.

Bolaget tycker också att det gick för lång tid innan en tekniker kollade värmepumpen – först den 3 augusti. Därför är det oklart när skadorna faktiskt uppstått och vad som orsakade dem.

Enligt husägaren gick det en tid mellan elmätarbytet och felsökning/reparation av värmepumpen på grund av semestrar. I elnätsbolagets svar hänvisas dessutom till en bild på en elmätarinstallation som bolaget felaktigt hävdar är från hans fastighet.

Hur blev då Arns beslut?

Genom den utredning som husägaren åberopat, främst bilder samt ett utlåtande från installatören som felsökt värmepumpen, finner nämnden att det är mer sannolikt att skadorna orsakades av elmätarbytet än av annat.

Vid avbrott och tillslag av spänning kan det uppstå spänningsvariationer, kallade pikar, som skadar elektronik. Detta är välkänt och företaget borde enligt nämnden ha informerat husägaren om denna risk.

Läs också:
Gummikabel genom vägg är ”big no no” – eller hur var det nu?

Nämndens bedömning är att det finns ett samband mellan det sätt på vilket mätarbytet genomfördes och skadan samt att kostnaden för att åtgärda skadan inte är ifrågasatt. Därför ska begäran om skadestånd med 23 834 kronor bifallas.