Logga in

Värmepumpsföretaget: ”Inte konstigt att utedelen sjunkit”

Publicerad
6 maj 2024, 06:00

Värmepumpens utedel sjönk, drog ned väggfästet och ledningar och orsakade skador på huset. Berodde det på fel i installationen eller var kunden själv ansvarig? Arn fick reda ut.

Fall för Arn:
Johnnys värmepump fungerar inte – har kämpat med reklamationen i två år

Efter elmätarbytet:
”Kostnaden sved – nästan hälften av vad värmepumpen kostat i inköp”

Bristfällig installation och service av luftvärmepumpen som köptes 2016 mynnade ut i en lång rad av problem, enligt kunden som anmälde installationsföretaget till Allmänna reklamationsnämnden sju år senare.

Enligt kunden var värmepumpen felinstallerad från början. ”Värmepumpen borde inte ha placerats direkt på cementfundamentet, där den tidigare vedpannan stått. Fundamentet skulle först ha vattensäkrats och de för korta rören för avledning av vatten skulle ha letts till vattenavloppet intill”, skriver hon i sin anmälan till Arn där hon radar upp en mängd problem:

”Det noterades inget läckage då eller att det var problem med vattentrycket. Ändå uppstod vattenutsläpp efter detta servicebesök.”

2020/2021 lossnade kakelplattorna i köket på grund av vibrationer från utedelen. Hon anlitade en snickare för att åtgärda detta.

Våren 2022 beställde hon service på grund av den höga innetemperaturen med 28 grader inomhus. ”Det noterades inget läckage då eller att det var problem med vattentrycket. Ändå uppstod vattenutsläpp efter detta servicebesök”, skriver kunden som menar att en allvarlig vattenskada som sedan uppstod i huset hade kunnat förhindras.

Hösten 2022 upptäckte hon att utedelen hade sjunkit men eftersom den femåriga garantin gått ut hjälpte sonen henne att åtgärda problemet. ”När utedelen sjönk ned i sanden/gruset drog den ned fästet i väggen och ledningarna lossnade från väggen.”

Via Arn begär kunden en ny värmepump och 162 000 kronor för skadorna som uppstått i huset på grund av företagets bristfälliga arbete, missade hyresintäkter och kostnader för service.

”Det är inget fel på värmepumpen utan det är kunden som inte ställt in den rätt och inte kan sköta den.”

Företaget motsätter sig kravet men erbjuder sig att återigen installera en slang från säkerhetsventilen till golvbrunnen. Företaget skriver att kunden först klagat på att det var för kallt inomhus och senare på att det var för varmt och att hon själv skulle ha lärt sig att justera kurvan. ”Det är inget fel på värmepumpen utan det är kunden som inte ställt in den rätt och inte kan sköta den”, skriver företaget och fortsätter: 

 ”Att utedelen har sjunkit är inte konstigt eftersom området drabbades av mycket regn i augusti 2021. Kunden har skickat bilder på att utedelen lutar men den är inte i kontakt med väggen, så utedelen har definitivt inte orsakat att några plattor på väggen inne har släppt.”

De skriver också att det inte är rimligt att de skulle ha förstått att en ventil skulle läcka vatten eftersom det inte varit någon trycksänkning i systemet vid något av de tillfällen då företaget varit på plats och påpekar att det är kundens ansvar att se till att det finns tätskikt under värmepumpen och att vattenskadan har förvärrats ”oerhört mycket ” eftersom hon inte anmält den i tid. Företaget 

Vad beslutade Arn?

Värmepumpsteknikern:
”Är trött på förståsigpåares råd att stänga av elpatronen”

Nämnden gick på företagets linje och avslog kundens krav.

 ”Hon och företaget är överens om att en fuktskada uppstått under 2022 men nämnden anser inte att hon på ingivet underlag har bevisat att detta beror på ett fel som funnits hela tiden i antingen själva värmepannan eller installationen av den. Vidare framgår det av den besiktningsrapport hon skickat in att även besiktningsmannen bedömt att skadan inte uppstått gradvis eller pågått en längre tid, vilket också talar för att det inte är fråga om ett ursprungligt fel”, skriver nämnden.