Logga in

Köparen fick inte hämta ut värmepump trots certifikat

Publicerad
19 feb 2024, 06:00
| Uppdaterad
14 feb 2024

Det gick inte att hämta ut värmepumpen trots att köparen hade eget certifikat. Försäljaren Jula har en specifik partner som gör alla installationer. 

En kund som, utrustad med eget certifikat kategori 1, beställt en luftvärmepump på Jula fick inte hämta ut den. Enligt personen, som luftade sina funderingar i Facebookgruppen Kyltekniker utan gränser, hade butiken svarat att ett specifikt företag utför alla installationer. Trådskaparen undrade om förfarandet strider mot EU:s konkurrensregler och det blev en lång diskussion i gruppen om det och om det kan kallas ett monopol. 

Läs också:
”Billiga värmepumpar? Man får vad man betalar för”

Läs också:
”Ammoniak är framtidens köldmedium”

Jula själva hänvisar till att det finns ett lagkrav på att installationerna måste göras av en certifierad installatör. I butikens webbshop finns följande information i anslutning till köp av värmepumparna: ”När du köper din värmepump på Jula blir den installerad av vår partner Inselo/…/om installation inte bokas får vi enligt lag inte lämna ut värmepumpen”.

När VVS-Forum frågar varför man har skapat ett paket med både vara och tjänst ihopflätade svarar företaget att F-gasförordningen kräver att försäljaren ska kunna bevisa att installationerna utförs av ett certifierat företag. Att det skulle kunna utgöra något som liknar ett monopol håller Jula inte med om.

“Vi ser inte att vårt avtal med Inselo skulle snedvrida konkurrensen eller bidra till någon form av monopol. Det finns väldigt många återförsäljare av luftvärmepumpar på marknaden och väldigt många servicetekniker som kan installera dessa. Inselo arbetar dessutom med flera olika servicetekniker och företag” skriver företaget i svaret. 

Konkurrensverket vill inte uttala sig i den specifika frågan men nämner det allmänna regelverket där “missbruk av dominerande ställning” ska beivras. I de fall ett företag har en så stark ställning att det kan snedvrida konkurrensen kan till exempel kombinationserbjudanden och kopplingsförbehåll, där företag säljer två eller flera produkter tillsammans, klassas som missbruk.

Ur Sveriges förordning 2016:1128 om fluorerade växthusgaser: 

7 §   Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än

   1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,

   2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller f-gaser, och

   3. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.

Utdrag ur EU:s f-gasförordning:

“För utförandet av installation, service, underhåll eller reparation av utrustning, som innehåller fluorerade växthusgaser eller vars funktion kräver dessa gaser, som kräver certifiering eller intyg enligt artikel 10, ska fluorerade växthusgaser endast säljas till, och köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg i enlighet med artikel 10 eller företag som har anställda som innehar ett certifikat eller utbildningsintyg enligt artikel 10.2 och 10.5.”