Logga in

Så ska VVS-elevernas slutexamen säkras

Publicerad
22 apr 2020, 14:30

Trots coronaviruset får elever i årskurs tre på yrkesgymnasiet komma tillbaka till skolan för examen i praktiska ämnen. Men bara ett fåtal elever släpps in i åt gången.

VVS-Forum frågade lärare och rektorer på tre gymnasier med VVS- och fastighetsprogrammet hur de löser examensfrågan.

Bent Nielsen, Universitetsholmen

Bent Nielsen, VVS-lärare på Universitetsholmens gymnasium i Malmö

Hur löser ni examen?

– Alla våra treor är ute på APL (arbetsplatsförlagd utbildning), efter en tre veckor lång distansutbildning, säger Bent Nielsen och tillägger att samtliga elever hann bli klara med sina gymnasiearbeten innan den vanliga undervisningen stängdes ner.

”Jag känner viss stress för årskurs 3-eleverna”

– Vi har ansökt om dispens från förvaltningen för att ta in elever för att slutföra gymnasiearbetena. Vi tar in åtta elever åt gången för att slutföra proven. Eleverna är aldrig inne i övriga skolan utan går direkt in till programmet från parkeringen. De träffar därmed ingen annan personal än den undervisande läraren.

Hur fungerar distansundervisningen?

– Distansundervisningen för årskurs 1–2 fungerar mycket väl. Samtliga lärare använder meets, en del har riktiga lektioner i direktsändning, andra lägger ut uppgifter. Vi har stödlärare som hjälper elever med svårigheter. Vi följer schemat som att det är en vanlig skoldag, säger han, men förklarar att distansundervisningen kräver betydligt mer arbete för lärarna än den vanliga undervisningen.

– Eleverna behöver hela tiden direkt återkoppling, för att inte tappa tempo.

VVS-provet som ska ge en fot in i arbetslivet

Claudia Marcks, Refis

Claudia Marcks, rektor på Refis, Stockholm

Hur löser ni examen?

–Eleverna har kommit in i små grupper sedan vecka 16 för att avlägga svetsprovet och en liten grupp är också inne för att avsluta sina båsarbeten. Från och med nästa vecka gäller ett nytt schema, där också årskurs 1 och 2 återvänder i små grupper för praktiska arbeten och avstämningar.

Hur fungerar distansundervisningen?

– Distansundervisningen fungerar bra, men många elever upplever en ”digital trötthet” och vissa behöver även särskilt stöd. Över lag fungerar distansundervisning dock över förväntan. Vi har en uppdelning av ämnena. Eleverna undervisas på distans via zoom, teams och mejl via vårt interna datasystem Schoolsoft.

Maria Barnes, Fredrika Bremergymnasiet

Maria Barnes, biträdande rektor på Fredrika Bremergymnasiet, Handen:

Hur löser ni examen?

– Vi har lärlingsprogram så eleverna går till sina praktikplatser som vanligt. De har två timmars distansundervisning i veckan med sina VVS-lärare via zoom eller meet. Nu får vi ta in mindre grupper till skolan. Kursen svetsning är svår att göra på distans, där har vi nu börjat ta in eleverna i halvklass för att göra de sista svetsproven som vi inte hann med innan skolan stängde, säger Maria Barnes.

”Jag valde VVS för att det är ett socialt yrke”

Hur fungerar distansundervisningen?

– Eleverna följer sitt schema som vanligt och möter läraren digitalt i alla övriga ämnen som exempelvis svenska och matematik. Elever med behov av extra stöd möter specialpedagogen via länk och i några fall tar vi in dem till skolan för extra stöd i att hantera distansundervisning. Mentorer, skolsköterska, kurator ringer till elever som inte följer distansundervisningen som förväntat, förklarar hon och tillägger:

– Distansundervisningen fungerar över förväntan, men nu längtar eleverna efter att livet ska bli som vanligt igen. De saknar skolan och de sociala kontakterna. Vem gör inte det?

 

FAKTA/UNDANTAG FRÅN DISTANSUNDERVISNING

  • Sedan den 18 mars rekommenderas distansundervisning för bland annat VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasieskolor och komvux. Detta gäller även yrkeshögskolor och högskolor.
  • I början av april beslutade regeringen att gymnasieskolor ska kunna vara delvis öppna, vilket Folkhälsomyndigheten gav klartecken till den 6 april.
  • Villkoret är dock att ”undervisning och examinationer i dessa undantagsfall genomförs på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras”.