Logga in

Nätkurs ska lära ingenjörer om arbetsmiljö

Publicerad
17 aug 2017, 10:32

Ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor.

De som utbildas vid tekniska högskolor har stort inflytande över arbetsmiljön på flera sätt när de kommer ut i arbetslivet, menar Prevent.

Gunnar Lagerström

– De är med och utvecklar tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön för andra. Bara ett enkelt exempel som hur man utformar en skruvdragare kan påverka om den som använder den i arbetet får belastningsskador, säger Prevents projektledare, i ett pressmeddelande.

 

 

 

Brister i arbetsmiljön – arbetsgivarens skyldigheterNollvision ska minska dödsolyckorna

– Många av våra studenter blir också chefer och ledare och då är det viktigt att förstå vad som kan påverka arbetsmiljön, till exempel när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Mats Bohgard, professor vid Institutionen i Arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet.

Mats Bohgard

Mats Bohgard är en av dem som varit med och arbetat fram utbildningen, med ansvar för utbildningens helhet och beskrivningen av de fysikaliska faktorernas påverkan på arbetsmiljön.

Den engelskspråkiga utbildningen ”Work and Technology on Human Terms” bygger på boken ”Arbete och teknik på människans villkor” som Prevent gett ut under många år. Boken har använts i undervisningen men med den webbaserade utbildningen blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt.

Nollvision ska minska dödsolyckorna

Den öppna utbildningen kan användas av alla och kommer att användas ingenjörsprogrammen.

– Våra ägare, parterna på arbetsmarknaden, får förfrågningar från sina medlemsföretag och man upplever att det bland ingenjörer finns en bristande förståelse för hur utformningen av produkter, tekniska system och organisation påverkar både arbetsmiljö och produktivitet. Här är en utbildning som blir väldigt lättillgänglig och man kan göra den när man vill, säger Gunnar Lagerström.

Medverkande universitet och högskolor är: Lunds universitet/Lunds tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Utbildningen finns tillgänglig via www.onhumanterms.org.