Logga in

Fastighetsägarna kräver ändring: Kommuner hindrar energiåtervinning

Publicerad
16 mar 2023, 09:02

Det har blåst till strid om reglerna som styr energiåtervinning ur spillvattnet, eftersom kommuner stoppat installation av avloppsvärmeväxlare. Fastighetsägarna är beredda på rättsliga åtgärder för att få reglerna ändrade.

”Med vilken rätt kan VA-huvudman förvägra fastighetsägare att energiåtervinna sitt eget spillvatten? Varför vill Svenskt Vatten motverka energiåtervinning?”, frågar Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna, i ett inlägg på Linkedin.

Läs också:
Energiexperten: ”Hellre resurseffektiv golvbrunn än dyr designpryl”

Läs också:
Avloppsvärmeväxlare: ”Intresset har börjat vakna ordentligt med de höjda energipriserna”

Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, ger sig in i diskussionen med att de föreslår ett ansökningsförfarande:

“En skriftlig ansökan är självklart inte att likställa med förbud”, skriver han och tillägger att lokala förhållanden påverkar eventuella problem med att energiåtervinna spillvatten.

Det ordväxlingen gäller är tolkningen av två meningar som funnits i ABVA, allmänna bestämmelser VA sedan 2007, vilka kommunerna lutat sig mot när de sagt nej. De har angett som skäl att temperatursänkningen skulle påverka reningsprocessen i avloppsreningsverken negativt och att det kan bildas fettproppar som sätter igen avloppsrören.

Men Rikard Silverfur menar att argumenten inte håller och lyfter fram att forskning visar att värmeåtervinning inte har någon signifikant påverkan på reningseffekten i avloppsreningsverken.

Ecoclime, som är leverantör av avloppsvärmeväxlare, har råkat ut för att en kommun sagt nej till installation av företagets produkt för energiåtervinning ur avloppsvatten.

Lennart Olofsson

– Vi och våra juridiska experter tolkar att det inte finns ett förbud i ABVA mot att återvinna den energi man redan har tillfört till avloppsvattnet, säger Ecoclimes styrelseordförande och grundare Lennart Olofsson.

Han tycker ändå att den nuvarande formuleringen i ABVA är olycklig och borde vara tydligare eftersom den skapar osäkerhet hos fastighetsägare och konsulter som vill energiåtervinna spillvatten.

– Den första meningen handlar om att utvinna värme ur vatten och den andra om avloppsvatten. Det står inte att fastighetsägaren är tvungen att göra en ansökan när det gäller att utvinna värme ur avloppsvatten förutsatt att inte temperaturen blir lägre än i vattnet som levererats till fastigheten, säger Lennart Olofsson och berättar att Ecoclime fått stöd för den tolkningen av en expert på Svensk Vatten.

Fastighetsägarna kräver att kravet på ansökan och skriftligt godkännande tas bort i den nya ABVA. Däremot är det är rimligt att temperaturen på det utsläppta avloppsvattnet inte får vara lägre än det levererade dricksvattnet.

– Då har fastighetsägaren inte tagit någon energi men har rätt att behålla den energi som den själv har tillfört. Det är ju fastighetsägaren som har betalat för att värma upp vattnet så att det exempelvis går att duscha i. Kommunernas förbud mot energiåtervinning kan ju likställas med förbud mot att låta badvatten kallna i badkaret. Det säger sig självt att Svenskt Vatten och kommunerna är ute på mycket tunn is här, säger Rikard Silverfur.

Han kommer att fortsätta dialogen med Svenskt Vatten om nya ABVA.

– Vi har förhoppningar om att Svenskt Vatten ser våra argument och går oss till mötes. Dialogen är positiv och min bild är att kravet på skriftligt godkännande kommer att slopas. Gör det inte det tror jag kommuners nekande behöver prövas rättsligt. Vi kommer inte att ge oss, säger Rikard Silverfur.

Läs också:
Avloppsvärmeväxlare: Därför blir återvinningen sämre i verkligheten

Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm avböjer en intervju med VVS-Forum innan förslaget till ny ABVA har uppdaterats och svarar skriftligen:

– Vi har haft några remissrundor och seminarier under sommar och vintern. Vi hoppas kunna bearbeta alla aspekter och landa i en uppdaterad version under våren.

Fakta/detta handlar debatten om

”Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det…Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet”.
Ur ABVA, allmänna bestämmelser VA från 2007