Logga in

Kunden i Arn: ”Upptäckte mängder av fel som besiktningsmännen missat”

Publicerad
29 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
26 jan 2024

Det nybyggda huset drabbades av vattenskada på grund av besiktarnas tabbar, hävdar kunden som nekats ersättning från försäkringsbolaget och vänt sig till Arn. Men vad kom nämnden fram till?

Tvist i arn
Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen?

Tvist om betalning:
Kunden hade fast pris – men fick extra fakturor från elektrikern och rörmokaren

Kunden – som bor  i Nacka – hade beställt en slutbesiktning av det nybyggda fritidshuset i fjällen, med tillägg för VVS, för att känna sig säker när hon skulle godkänna bygget. Hon betalade drygt 25 395 kronor för tjänsten som beställdes på nätet. 

Två personer kom till fritidshuset för besiktningen på det överenskomna datumet i mitten av mars 2022 – en expert på besiktning av VVS och en expert på bygg. Kunden ville att de skulle kolla fallen i våtrummen men fick beskedet att det inte brukade göras. Med besiktarnas godkännande av bygget och installationerna bestämde sig kunden för att godkänna entreprenaden i början av april 2022.

Men ganska snart märkte
kunden själv att fallet inte verkade vara korrekt. Hon beställde en ny besiktning, av ett annat företag, som ”upptäckte mängder av fel som de tidigare besiktningsmännen hade missat. Bland annat bakfall i de fyra våtrummen, att WC-fixturer saknade tätskikt, att det installerats en vägglucka i tak, att plattsättningen inte var enligt branschstandard då det bland annat  fanns många fogsprång som översteg toleransnivåer och fogbredden var ojämn.

”Om entreprenaden underkänts, vilket är rimligt vid så många fel i våtrum, hadevi som beställare haft en enklare väg till att få felen avhjälpta”, förklarar kunden i sin anmälan till Arn.

”De svarade inte på mitt anspråk men försökte (bort)förklara sig”

Utdrag ur kundens anmälan

När det efter en tid uppstod en vattenskada i ett av våtrummen fick hon beskedet från försäkringsbolaget att försäkringen inte gäller eftersom våtrummet inte uppfyller gällande branschregler.

Kunden klagade första gången på besiktningen i september 2022 och krävde 40 procent av kostnaden i återbetalning. ”De svarade inte på mitt anspråk men försökte (bort)förklara sig”, skriver hon till Arn där hon begär ersättning  i första hand 25 905 kronor för den nya besiktningen plus ersättning för resor och förlorad arbetsinkomst, i andra hand 20 000 kronor för besiktningen och i tredje hand 40 procents avdrag på priset för tjänsten. 

”Det är vedertaget att egenkontrollen från entreprenören verifierar att arbetet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler”.

Utdrag ur företagets svar

Besiktningsföretaget anser att deras arbete är fackmässigt utfört men eftersom det tillämpar goodwill i sina kundrelationer kan de erbjuda en ersättning på 3 000 kronor, vilket motsvarar ca 15 procent av besiktningskostnaden, svarar de Arn och förklarar bland annat att det i dag är ”vedertaget att egenkontrollen från entreprenören verifierar att arbetet är fackmässigt utfört enligt gällande branschregler”.

Tvist i Arn:
“Nu har jag lärt mig att varenda avtal ska finnas som SMS eller mejl”

Men det håller inte Arn med om:

Det kan inte anses fackmässigt att vid en slutbesiktning underlåta att granska entreprenörens egenkontroller, konstaterar nämnden som jämfört den särskilda besiktningen och slutbesiktningen och sett att flera avgörande punkter, såsom bakfallen i badrummen, fogsprången över toleransnivåerna samt väggluckan i taket, inte uppmärksammats vid slutbesiktningen.

Eftersom besiktningen får anses bristfällig rekommenderar Arn besiktningsföretaget att dra av 10 000 kronor på kostnaden för tjänsten.