Logga in

Felinstallerad dräneringspump orsakade stora vattenskador

Publicerad
11 dec 2023, 06:01
| Uppdaterad
10 dec 2023

Åtta installationsfel hittade en besiktare. De orsakade skadorna på villan och tomten, hävdar kunden. Företaget som gjorde jobbet har en annan uppfattning. Arn fick avgöra tvisten.

Kunden hade beställt en installation av en dränkbar dräneringspump för att skydda villan mot översvämning. Men den felaktiga installationen, där dagvatten och dräneringsvatten har gått till en och samma samlingsbrunn, ledde till att pumpbrunnen fylldes på några minuter och vattnet trycktes tillbaka ut i dräneringsröret, skriver kunden i sin Anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Några dagar efter att installationen var klar upptäckte kunden att vatten läckt in i källaren. Han kontaktade företaget som då separade på dagvatten och dräneringsvatten. Företaget har också lovat att åtgärda de andra skadorna på hus och tomt.

Tvist i Arn:
Bergvärmeborrningen förstörde fasaden på grannens hus

Besiktaren:
10 råd till kunden för att undvika fuktskador

Men kunden känner sig inte trygg med installationen. Han vill häva avtalet och ha 30 000 kronor i ersättning för återställandet av det skadade golvet. Som grund för kraven hänvisar han till besiktaren, som han anlitat, och som listar åtta installationsfel i protokollet.

Till exempel var kantbalken inte isolerad, dränering och isolering hade inte utförts enligt monteringsanvisningarna, fiberduken var felaktigt monterad och det var felaktigt fall på dräneringsröret. Eftersom det saknades koppling mellan vattenyta och det monterade larmet kunde besiktaren varken bedöma funktionen eller om larm och pump var kopplade på olika faser.

”Anmälaren informerades om att han behövde ha tillsyn över brunnen, i väntan på elektriker, så att inte flottören hängde sig

Men företaget menar att det är kunden själv som skulle kunna ha förhindrat skadorna genom att följa deras instruktioner. ”Larmets funktion är att varna ifall vattennivån blir onormalt hög. Elinstallationen skulle utföras utav en elektriker som anmälaren anlitat tidigare samt enligt anmälarens önskemål. Av okänd anledning utfördes aldrig installationen.” skriver företaget bland annat och fortsätter:

”Anmälaren informerades om att han behövde ha tillsyn över brunnen, i väntan på elektriker, så att inte flottören hängde sig (detta då larmet ännu inte var installerat). Troligtvis har tillsyn inte skett då anmälaren ringde några dagar senare och meddelade att han fått in vatten i källaren. Detta kunde ha förhindrats ifall han hade haft tillsyn över vattennivån i brunnen.”

När det gäller källargolvet hävdar företaget att skadan uppstått tidigare. ”Rötan i trägolvet uppkommer inte på ett par dagar.”

Diskmaskinstrubbel.
Dubbla vattenskador: ”Det stank gammgubbe”

Hur blev då Arns beslut?

Nämnden fastslår att dräneringspumpen har installerats felaktigt. Därför ska avtalet hävas och företaget rekommenderas att återbetala hela det fakturerade beloppet – 197 625 kronor.

Däremot avslås kundens krav på ersättning för det skadade källargolvet eftersom kunden inte bevisat att företaget bär ansvaret för det.