Logga in

Frånluften återvinns och 4 andra fördelar med finska hybridvärmen

Publicerad
11 jan 2024, 08:39

Frånluft som traditionellt har ventilerats rakt ut i det fria används istället och ersätter en del av fjärrvärmen. Ett finskt företag ligger bakom tekniken som kan spara upp till 40 procent av energikostnaden.

En innovation som består av en kombination av fjärrvärme och frånluftsåtervinning har utvecklats av det finska värmeteknikföretaget Högfors GST och används bland annat i ett miljonprogramsområde i Kalmar. 

40 procent av energin ska sparas i ett miljonprogramsområde i Kalmar
Här byggs bergvärmepumparna om – till att använda frånluft

Mycket värme ur frånluft går fortfarande till spillo i äldre hus
Hybridvärme sänker energiförlusten i äldre hus

– Allt som krävs är att fastigheten är ansluten till fjärrvärme och har fläktstyrd ventilation av frånluften, säger Henrik Ohlsson, säljare på den svenska marknaden för Högfors GST, 

Han menar att vi står inför ett teknikskifte och att hybridvärme på sikt få stort genomslag i vår klimatzon. Här berättar han om nyttorna med metoden.

1. Mindre installationstid

Hybridsystemet består av prefabricerade moduler med en mycket begränsad rör- och kabeldragning på arbetsplatsen.

– Därmed minskas installationstiden samt risken för felkopplingar betydligt, säger Henrik Ohlsson.

2. Frånluft tas tillvara

Tekniken innebär att man kan växla upp fjärrvärmens ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att man med hybridvärme tar tillvara en redan tillgänglig, men tidigare outnyttjad värmekälla. 

– Det handlar om den varma frånluft som traditionellt har ventilerats rakt ut i det fria,säger Henrik Ohlsson.

I grunden bygger tekniken på en princip där den uppvärmda frånluften i fastighetens ventilationssystem återvinns och ersätter en stor del av fjärrvärmen. Hybridvärme kan också kombineras med andra förnybara energikällor, exempelvis bergvärme och solenergi.

3. Låg underhållskostnad

Nyligen skrev VVS-Forum om energieffektivisering i miljonprogramsområdet Graniten 1 i Kalmar där bergvärmepumpar byggts om till frånluftsvärmepumpar och där Högfors GST stod för tekniken.

Konverteringen gjordes främst av utrymmesskäl, men den är också kostnadseffektiv. Driftkostnaden för hybridvärmens olika funktioner uppgår endast till cirka 15 procent av den totala energikostnaden och underhållskostnaden är låg, enligt Högfors GST. I hybridsystemet ingår att Högfors GST hjälper till med driftsättning på distans samt distansövervakning under garantitiden.

4. Kan användas med många externa energikällor

– I det aktuella fallet med Graniten 1 levererades systemet med färdig styrutrustning för värmecentralen. Återvinning sker via IV-Produkters Ecoheateraggregat som övervakas av hybridcentralens styrsystem. Hybridcentralen kan användas med de flesta externa energikällor, till exempel frånlufts- och bergvärmepumpar och överskottsenergi från processer, säger Henrik Ohlsson.

5. Kräver mindre fjärrvärme kalla dagar

– Under sommaren kan de flesta fastigheter med hybridvärme tillgodose en stor del av sitt totala varmvattenbehov med återvunnen frånluftsvärme. Under den kallare delen av året krävs ofta bara 50 procent så mycket fjärrvärme som i traditionella system, menar Henrik Ohlsson och pekar på att många fastighetsägare anser att de uttömt möjligheterna att sänka sina kostnader för uppvärmning med hjälp av till exempel tilläggsisolering, treglasfönster och klimatdörrar. Ytterligare energisparande åtgärder kräver i många fall investeringar som inte kan ”räknas hem” inom rimlig tid.

Pris, SCOP och köldmedia – det är mycket att jämföra mellan olika bergvärmepumpar
Här är alla fakta om 6 bergvärmepumpar

– Men utvärderingar från drygt 150 installationer visar att en årlig kostnadssänkning på 40 procent eller mer är möjlig med hybridvärme, säger Henrik Ohlsson.

FAKTA/Högfors GST

  • Högfors GST är ett av Nordens ledande företag inom värmeteknik.
  • Företaget ägs till viss del av sina anställda, vilket innebär att en stor del av vinsten kan återinvesteras i forskning och utveckling. Det har bland annat lett fram till innovationen hybridvärme.
  • 2015 köpte Högfors GST ett företag med spetskompetens inom ventilation för att ta fram ett återvinningsbatteri för hybridvärme.