Logga in

Här byggs bergvärmepumparna om – till att använda frånluft

Publicerad
14 dec 2023, 09:53

Bergvärmepumparna byggs om till ett slags frånluftsvärmepumpar, som hämtar energin från uppvärmd inomhusluft i stället för borrhål i marken. 40 procent av energin ska sparas i ett miljonprogramsområde i Kalmar.

Vid renoveringen av det slitna miljonprogramsområdet, kvarteret Graniten 1 i Norrliden i Kalmar, får VVS-montörerna på Calmarsunds VVS byta ut i princip allt.

I Ångermanlands skogar installeras en avancerad luft/vattenvärmepump
”Vi velade länge mellan bergvärme och luft/vattenvärmepump”

Qvantum vill massproducera sin nya lättinstallerade värmepump som bara är en liten låda
”Kompressorbytet i värmepumpen går på en halvtimme”

Rören från 1968 – framför allt till värmesystemet – är i så dåligt skick att nästan inget går att återanvända.

– Vi byter ut rör- och kulvertsystem, huvudledningar och även ledningarna i husen och till radiatorerna, säger Niclas Moberg, vd på Calmarsunds VVS, som är totalentreprenör för renoveringen av installationerna i de 55 år gamla flerbostadshusen

Nu håller de på med ventilationen, som är den sista delen av etapp två.

– Efter nyår ska uppdraget vara klart, säger Håkan Karlsson, VVS-ingenjör på Calmarsunds VVS.

Ventilationen, eller rättare sagt återvinning av frånluft med hjälp av värmepumpar, är nyckeln till målet som är en energieffektivisering på 40 procent i Graniten 1. Enkelt uttryckt använder man den uppvärmda frånluften från fastigheten på nytt – i stället för att ventilera ut den. Vid behov spetsas energin med fjärrvärme.

Arvid Fasth, HSB Sydost

– Innan renoveringen hade vi ett traditionellt frånluftssystem, säger Arvid Fasth, verksamhetschef på HSB Sydost och berättar vidare att de nya bergvärmepumparna som projektet ska använda sig av bidrar alltså i detta fall inte med bergvärme – utan frånluftsåtervinning.

Han pekar också på att man i samband med projektet bytt ut det gamla 1-rörsystemet och monterat in ett 2-rörsystem och nya hybridvärmeväxlare på respektive område. Utöver VS-biten byts även fönster och isoleringen på vindarna ses över.

– Vid projektets slut har vi även installerat solceller med en toppeffekt på cirka 160 kilowatt peak solel för att mata värmepumparna när solen lyser. Gällande besparingen har vi inte riktigt summerat samtliga åtgärder och vad det innebär, men förhoppningen är väl ändå att hamna betydligt bättre än i dag, säger Arvid Fasth.

1968 hade arkitekten Ingegerd Harvard stora ambitioner med miljonprogramsprojektet Norrliden, bland annat använde hon sig av medborgardialoger för att de boende själva skulle få vara med och utforma den yttre miljön.

Men Norrliden har förvandlats till ett segregerat och utsatt område. Niclas Moberg och Håkan Karlsson tycker dock att området är bättre än sitt rykte och pekar på att exempelvis inga verktyg eller material stulits under projektets gång, något som annars är vanligt på byggarbetsplatser.

Arbetsledaren Olof Bondesson kollar de kilometerlånga rörstråken för återvinning, värme och vatten i garaget. Foto: Adam Humlesol

Utanför de slitna miljonprogramshusen står arbets- och projektledaren tillika VVS-montören Olof Bondesson vid firmabilen och letar efter en andra rörtång.

– Just det, jag lånade ju ut rörtången till en kollega! utropar han.

Egentligen är vätska/vatten-värmepump det mer korrekta namnet på bergvärmepumparna påpekar Håkan Karlsson. Foto: Adam Humlesol

Vi besöker Granitens splitternya undercentral som är ett Mekka för rörnördar. De två bergvärmepumparna som nu ska fokusera på frånluftsåtervinningen är på plats. Över dem löper det färdiga rörsystemet i taket, bara teknisk isolering återstår. I den andra delen av området finns även tre frånluftsvärmepumpar och befintlig FTX, som man låtit vara kvar.

Framför bergvärmepumparna, eller vätska/vatten-värmepumparna som Håkan Karlsson tycker är en bättre benämning på det som gemene man kallar bergvärmepumpar, står en avgasare som tar bort gaser i värmesystemet och förbättrar livslängden för rören och ger vattnet bättre energibärande egenskaper.

För att dessa vätska/vatten-värmepumpar ska kunna bli till ett slags frånluftsvärmepumpar och hämta energin från uppvärmd inomhusluft och inte borrhål i marken, behöver de byggas om. Tekniken bygger på hybridvärme med värmeväxlare, ett koncept som har utvecklats av det finska värmeteknikföretaget Högfors GST. Syftet med detta är att anläggningen tar mindre plats.

– I den första etappen kunde vi placera värmepumparna i respektive hus och ansluta frånluftskanalerna direkt på värmepumparna. I andra etappen fanns det inte plats för fläktrumsinstallationer i husen. Då satte vi frånluftsaggregat med återvinningsbatteri utomhus på gaveln och anslöt kanalen där. Ett köldbärarsystem transporterar energin till värmepumparna i den gemensamma undercentralen, förklarar Håkan Karlsson.

Calmarsunds VVS

• Företaget startades år 2000 av Niclas Moberg, då VVS-montör, och kollegan Magnus Medrin. 

• Har 32 anställda.

 • Omsättningen är på närmare 80 miljoner kronor och vinstmarginal på runt 10 procent.

• Sålde företaget för två år sedan till Instalco, men lever vidare som ett dotterbolag med det egna namnet. 

• Ungefär samtidigt fick Calmarsunds VVS uppdraget av HSB Sydost att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområdet Graniten 1 i Norrliden.

• Ordervärdet för uppdraget ligger på 50 miljoner kronor, det är det största jobbet hittills för företaget.

Före renoveringen hade kvarteret Graniten 1 i Norrliden en energianvändning på 160 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är klart över genomsnittet och mer än dubbelt så mycket som byggreglerna tillåter för nybyggda flerbostadshus.

Tätt med rör i taket. Det är rör för värme, återvinning och vatten, både elförzinkade pressrör, svetsade PE-rör och Alu-pexrör. Foto: Adam Humlesol

– Vi har ett partneringkoncept med beställaren, HSB Sydost, som ser renoveringen av Graniten 1 som ett energieffektiviseringsprojekt. Det passar oss bra, eftersom det knappt finns några nyproduktionsprojekt idag, säger Niclas Moberg.

Man satsade stort på energirenovering i ett miljonprogramsområde men missade målet
Varför är det så svårt att energirenovera?

Renoveringen och energieffektiviseringen av Graniten 1 ska också certifieras som ett hållbart Instalcoprojekt, som bland annat innebär att projektet bidrar till klimatnytta.

VVS-ÅTGÄRDER I RENOVERINGEN

  • 1-rörsystem blev 2-rörsystem för att få låga framledningstemperaturer till värmepumparna.
  • I princip alla rör har bytts ut.
  • Bergvärmepumpar används som frånluftsvärmepumpar.
  • Frånluftsvärmepumpar installerades.
  • Nya hybridvärmeväxlare installerades.