Logga in

Efter utspelet: Robert Johansson svarar på kritiken

Publicerad
25 mar 2024, 06:39

Robert Johanssons dyra nya värme- och ventilationssystem i villan och hans kritik mot frånluftsvärmepumpar har väckt diskussion, inte minst i sociala medier. Här svarar Robert Johansson på kritiken, han får delvis medhåll av energikonsulten Filip Bjurling.

En av kritikerna mot Robert Johansson är Johan Lind, vd på Klimio, ett företag som AI-optimerar värmepumpar. Han menar att frånluftsvärmepumpen som Robert Johansson kastade ut, kan ha varit underdimensionerad.

Läs mer om kritiken:
”Kräva att frånluftsvärmepumpar borde förbjudas är djupt okunnigt”

Robert Johansson bytte ut frånluftsvärmepumpen mot FTX och bergvärme
 ”Jag började med att kasta ut frånluftsvärmepumpen”

Vi har listat för- och nackdelarna med bägge systemen
Ska man välja FX eller FTX?

”En kraftigt underdimensionerad bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump hade såklart inte heller fungerat bra”, anser Johan Lind.

Vi bad Robert Johansson utveckla:

– Det är bra noterat och givetvis korrekt. Det är även så att systemet inte är ersatt “direkt”, då den nya värmepumpen är avsedd för kommande ytor. Det vill säga det är inte en anläggning som är gjord för pay-back. Den går absolut inte att räkna hem vid nybyggnad. Men med vårt system med bergvärme och FTX är energibesparingen betydande och komforten i huset är fantastiskt mycket bättre. Dessutom har vi nu frikyla på sommaren, något som i sig är en bonus, säger Robert Johansson, som är försäljningschef på Systemair och ordförande i branschorganisationen Svensk Ventilation.

Robert Johansson påpekar också att under november–december 2023 var lägenheten ovanpå stallet inte i bruk. Garagets golvvärme under december sattes i bruk med minimalt flöde, annars fanns risk för frysning. Fullt utnyttjad blev både garage och lägenhet strax för jul.

Teknikutrymmet har ändrad placering och nya kulvertar har dragits mellan stall och hus, tyvärr inte med de ”bästa isoleringsvärden”, något som medfört klart synbara förluster vid snösmältning.

Johan Lind har också reagerat på Robert Johanssons uttalande om att frånluftsvärmepumpar borde förbjudas.

”Det är antingen djupt okunnigt eller medvetet vilseledande, av någon som ändå är i branschen”, anser han. Robert Johansson:

– Nej, däremot anser jag att en tydlig information om bland annat komfort, energi, placeringsort och service krävs, både för FX- och FTX-system. När det gäller ventilationen borde det tydliggöras att frånluftsvärmepumpen är en elpanna med hål i väggen via ett FX-system.

– Att bygga täta hus, fantastiskt bra isolerade med isolerglas för att sedan borra hål i dem för att tillföra iskall uteluft känns totalt fel. Det gäller både småhus, och flerbostadshus. Då är det bättre att ha värmesystemet separat med till exempel luft/vattenvärmepump eller bergvärmepump tillsammans med ett FTX-system för att säkerställa komfort med minimerad energiåtgång, säger Robert Johansson.

– Givetvis är det bra att teknikutvecklingen går framåt och nya varvtalsreglerade frånluftsvärmepumpar, men oavsett ökad kapacitet når man inte upp till luft/vattenvärmepumpar, bergvärme med FTX, inte heller komfortmässigt, anser han.

Filip Bjurling är energikonsult på Incoord och specialiserad på VVS-installationer. Han har också deltagit i debatten på Facebook om frånluftsvärmepumpar. Han håller med Robert Johansson till stor del.

Här är alla siffror som visar resultatet av åtgärderna hemma hos Robert Johansson
Hela kalkylen: Så mycket energi har familjen sparat

Men Filip Bjurling tycker att man ska tala om att allt värmebehov över en viss effekt blir ren elvärme.

– Ett hus med FTX och en enkel luft/luftvärmepump drar generellt mindre än ett hus med en frånluftsvärmepump. En frånluftsvärmepump med kraftigare kompressor blir en dyr lösning som ändå måste gå en hel del på elpatron. Möjligen kan ett byte till den relativt prisvärda Comfort Zone rx95a vara ett rätt effektivt sätt om du har ett nyare hus. Men den kommer ändå dra en del elpatron.