Logga in

10 råd till kunden för att undvika fuktskador

Publicerad
26 sep 2023, 06:00
| Uppdaterad
25 sep 2023

Hälften av alla de hus Anticimex besiktade förra året hade bristande fuktskydd i badrummet. Hur ser det ut hos dina kunder? Här är tio punkter att checka av.

Under 2022 besiktade Anticimex 90 855 villor och fritidshus i hela Sverige. Det visade sig att 48 procent av husen hade problem med fukt eller vattenläckage i badrummet.

Överlåtelsebesiktaren Petra stöter på en hel del VVS-fel
Tre vanligaste VVS-missarna enligt besiktaren

En undersökning har avslöjat exakt vad det är som oftast orsakar vattenskador i svenska hem
Sundare vanor bakom de vanligaste vattenskadorna

Många av bristerna beror på att badrummen är gamla och utslitna, men även på undermåliga renoveringar. 

Tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet i Anticimex undersökning rörde golvet och golvbrunnen. Vanliga brister i golvet är otäta rörgenomföringar och genomföringar på fel plats eller av fel typ. Det vanligaste problemet med golvbrunnarna är bristande anslutning av golvets tät- och ytskikt.

Många husägare har även kvar icke godkända golvbrunnar eller gamla gjutjärnsbrunnar som har rostat.

Här är Anticimex 10 förslag på åtgärder:

1. Byt ut gamla tätskikt och icke godkända golvbrunnar

Rekommendera kunden att rensa golvbrunnen ett par gånger per år. Dålig avrinning innebär en risk för översvämning och läckage. Kontrollera att det finns en klämring och att den sitter fast ordentligt samt att tätskiktet är korrekt skuret. Brunnsmanschetten i golvbrunnen ska vara hel och inte sticka fram under klämringen.

2. Viktigt med ventilation

Säkerställ en välfungerande ventilation i våtrummet som drar ut fukten.

3. Inga sprickor i plastmattan

Kontrollera att plastmattan är hel och inte har spruckit eller missfärgats.

4. Kolla kakel och klinker

Var uppmärksam på sprickor i kakel och klinker. Risken är stor att också tätskiktet under är skadat.

5. Mörka fogar varnar för bakfall

Håll koll på fogarna. Missfärgade eller mörka fogar utanför dusch- och badutrymmet är ett tecken på bakfall.

6. Fuktfläckar = skada

Fuktfläckar på väggar, golv eller tak i angränsande rum är tecken på fuktskada. Även fuktfläckar på fasaden på ytterväggen utanför badrummet är tecken på skada.

7. Håll tätt

Håll koll på och täta skruvhål. Täta också infästningar och där rör går igenom väggar och golv för att minska risken att fukt tränger in.

8. Undvik genomföringar

Gör inte hål i tätskiktet i golvet annat än för avlopp och golvbrunn. På väggarna i anslutning till duschen får enbart genomföring för blandare finnas.

9. Rätta dig efter reglerna

Följ gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det är viktigt för att kundens husförsäkringen ska gälla fullt ut.

10. Anlita proffs

Förklara för kunden vikten av att anlita VVS-montörer och andra hantverkare med rätt kunskap vid en badrumsrenovering. 

Källa: Anticimex

Underentreprenören Eriksson VVS i Gävle AB svär sig fri
Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

Försäkringsbolag ställer ofta krav på att badrum är fackmässigt byggda enligt monteringsanvisningarna och att de branschregler som gällde vid tillfället för installationen eller renoveringen har följts. Annars kan det innebära att husförsäkringen inte gäller fullt ut.