Logga in

5 fördelar och 5 nackdelar med fördelarskåp

Publicerad
9 okt 2023, 06:00
| Uppdaterad
6 okt 2023

”Skåpet kan placeras flexibelt.” ”Det är svårt att få in rören!” Ja, åsikterna går isär om de omdiskuterade fördelarskåpen. Så här säger experterna.

Fördelar:

  1. Skåpet är lättillgängligt och kan placeras flexibelt med anpassade lucklösningar. Det underlättar löpande inspektion och underhåll samtidigt som håltagningar för rögenomföringar kan minimeras.
  2. De gör kopplingsfria rördragningar i väggen möjliga, vilket minskar risken för läckage och designen gör det lättare att hålla rummet rent.
  3. När ett läckage uppstår på mediarör till tappställen kan vattnet lätt komma ur rör-i-rör tack vare att det inte finns täckbrickor som hindrar eventuellt flöde. Det blir också lättare att byta rör eftersom mediarören är lättåtkomliga.
  4. Läckage kan upptäckas snabbt eftersom vattnet leds ut på ett golv med golvbrunn i närheten.
  5. Konstruktionen gör att tidsbesparande prefabricering blir möjlig och att monteringen blir flexibel.

Lista:
3 tuffare tester som ska göra fördelarskåpen säkrare

Att vara eller inte vara:
”Ett korrekt monterat inbyggnadsskåp läcker inte”

Nackdelar:

  1. Svårplacerade och skrymmande. Det får en negativ påverkan på hur bostaden utformas både praktiskt och estetiskt.
  2. Kostnaden är hög för skåp, lucka och ram för anslutning mot tätskikt. 
  3. Rören kommer oftast in underifrån. Det är svårt att få in dem i skåpet så att de sluter tätt och utan att de spänner mot genomföringen vilket leder till risk för läckage. 
  4. Både projektering och installation blir komplexa med många berörda yrkesgrupper.
  5. Frågetecken kring hur kraven för att förebygga legionellarisk uppfylls i skåp med oisolerade rör.